Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Извештај са месечног састанка Радне групе (јануар)

Дана 11.01.2017. године, са почетком у 08.30 часова у просторијама МУП-а (сала Мост) одржан је редовни месечни састанак радне групе Министарства и представника Независног синдиката полиције кога су представљали: члан председништва Дарко Стојановић и адвокат Срећко Митрић. На данашњем састанку разматрана су следећа питања: 1.На питање лоших услова за полицијске службенике и припаднике Војске Србије који су на позицији “Градиње” смештени у локалној сеоској школи која је адаптирана за привремени смештај људства, одговор је дао помоћник директора полиције Богољуб Живковић, да се ради о просторијама које нису власништво министарства и да није могуће мењати нешто на самом објекту али ће одмах издати налог да Управа полиције урадити све да се положај полицијских службеника ИЈП на наведеној позицији поправи. 2.Друго питање се односило на нови Правилник за исплату солидарне помоћи МУП Р. Србије који је усвојен 15.12.2016. године, објављен у Сл. гласнику 26.12.2016.године.Правилник је почео да се примењује 26.12.2016.године а став НСП је да треба све пристигле захтеве за солидарну помоћ обрадити  према колективном уговору за државне органе као што је то случај био у претходној години. Наиме, нови Правилник за исплату солидарне помоћи МУП Р Србије предвиђа  мање услове за остварење права  у односу на колективни уговор за државне органе. Одговор је дао државни секретар Милосав Миличковић који се у потпуности сложио са НСП и предложио Сектору за људске ресурсе да настави са применом ових прописа у делу који је повољнији за полицијске службенике. 3.Зашто се менторима координаторима и менторима полицајцима не одобрава увећање коефицијента до 20% за испуњавање обавеза у вези са практичном стручном обуком полицајаца приправника?Став НСП је да се сваком полицијском службенику по овом основу увећава коефицијент као и полицијским службеницима који као инструктори и тренери учествују, односно обављају стручно усавршавање и обуку полицијских службеника. Одговор је дао руководилац из Сектора финансија Драго Бјелица, који је образложио да је за сада увећање по овом основу могуће у оквиру квоте које имају руководиоци организационих јединица и да се сваки предлог руководиоца организационих јединица од стране Сектора финансија прихвата и реализује уколико је у оквиру дозвољене квоте у организационој јединици. 4.Да ли ће се и даље пензије за полицијске службенике исплаћивати увећано, одговор је дао државни секретар министарства Милосав Миличковић да ће и даље полицијски службеници право на пензију остваривати по истим условима као и до сада. 6.На питање зашто се приликом пензионисања и даље наплаћује оружје и опреме која је остала колегама на КиМ (прошлог месецаје наплаћено Вујић Станимиру из ПИ Смедерево) одговор је дао државни секретар министарства Милосав Миличковић који је рекао да је о овој теми већ постигнут договорен на претходном састанку са НСП и да се полицијским службеницима од стране министарства неће покретати питање материјалне одговорности. Такође, државни секретар Милосав Миличковић је издао налог Сектору финансија да се наведени предмет за полицијског службеника Вујић Станимира ревидира. 7.На питање даљег рада на доношење новог Правилника о изгледу униформе и ознака полицијских службеника у којем активно учествује једино НСП, одговор је дао државни секретар министарства Милосав Миличковић. Наведени правилник ће бити усвојен у наредних неколико дана и подржао је иницијативу НСП да се у правилник по први пут препознају радници криминалистичке полиције и ОСЛ који своје послове обављају у цивилном оделу, тако да ће наведени полицијски службеници у складу са пословима који обављају на основу овог правилника остварити право на куповину цивилних одела и опреме за извршење свакодневних задатака.

С поштовањем, НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ Председавајући Председништва Велимир Лукић

1654