Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Извештај са месечног састанка Радне групе (јануар 2016.)

Дана 11.01.2016.г са почетком у 10.30 часова у Палати Србија одржан је редовни месечни састанак представника Кабинета министра и Дирекције полиције, које је предводио државни секретар Мирослав Миличковић и представника Независног синдиката полиције (Велимир Лукић  - председавају Председништва, Веселин Николић - члан Председништва, Велимир Барбулов - председник ИО, Мирослав Савић - члан ИО и Срећко П. Митрић правни заступник НСП). novlogo11 На данашњем састанку разматрано је следећих 5 тачака:

  1. Да ли МУП у току ове године планира да понуди повољније услове за пензионисање, у односу на садашњу старосну границу, године стажа, као и учешћа у борби против тероризма на простору КиМ и копнене зоне и учешћа у ратним сукобима током деведесетих, у циљу рационализације броја запослених?

За сада се на зна да ли ће бити ванредног пензионисања. У току је израда новог Закона о ПИО који ће објединити све правне норме које се налазе у другим законима, па и у Закону о полицији.

2. Да ли се и ове године, као и до сада, основица пензије запослених у МУП увећава за 20%?

Ова норма увећања основице пензије полицијских службеника остаје и даље, као тековина рада на бенифицираном радном месту и одласка у редовну пензију са мање ефективног стажа у односу на друге запослене.

3.Која верзија предлога Закона о полиције је отишла на Владу и парламет, кад ни један предлог није усаглашен са репрезентативним синдикатом?

На Владу је отишла неусаглашена верзија предлога закона, коју је Влада и усвојила. Предлог закона биће нам достављен од стране Секретаријата МУП како би се упознали са истим и уложили примедбе. На жалост на измене предлога може се само утицати амандманима у скупштинској процедури и преко Одбора за безбедност и унутрашње послове.

4. Да ли је предлогом Закона о полицији, као и досадашњим предвиђено повлашћено пензионисање, као и садашњим законом, са навршене 52 године живота и 30 година стажа?

Новим предлогом закона није предвиђена ова норма за одлазак у пензију и на снази је до усвајања новог Закона о полицији.

5. Да ли је МУП предлогом закона и дефинитивно одустао од појма "сталне доступности" који је у супротности са нередовношћу у раду и приправношћу?

Наш приговор је усвојен и појам „сталне доступности“ се не налази у предлогу закона.

6. Да ли је из предлога Закона о полицији избрисан предлог продужења рокова за покретање и вођење дисциплинског поступка и застаревање инспирасан неприхваћеним предлогом измена рокова у Закону о прекршајима?

Наш приговор је усвојен тако да се у предлогу закона не налазе нови, дужи рокови у односу на сада важеће.

7. Докле се стигло са предлогом израде листе професионалних обољења и да ли је у плану формирање радне групе у чијем раду би учествовао и синдикат?

Листу професионалних обољења на основу Закона о ПИО утврђује Министарство за рад и социјалну политику, али у сваком случају у изради листе активно ће учествовати и МУП са репрезентативним синдикатом.

8. Зашто тренутна рационализација броја запослени у министарству није прво извршена у складу са Правилником о поступку безбедоносне провере и садржини упитника? На овај начин смо дошли у ситацију да запослени, којима ће у складу са законом због безбедоносних сметњи, престати радни однос уз "награду" звана отпремнина која искључиво припада запосленима за чијим радом је престала потреба, тзв "технолошки вишак".

Због покретања питања уставности Уредбе (које још није решено) није се могло поступати у складу са њом, тако да је поступак смањење броја запослених покренут на начин на који се одвијао. На жалост неки ће овавим поступањем испасти још и награђени.

9. Да ли је МУП за 2016.годину потписао уговор са осигуравајућом кућом, ДДОР  Нови Сад у вези осигурања припадника МУП и ако није да ли ће у томе учествовати репрезентативни синдикат?

Са ДДОР Нови Сад потписан је само Оквирни споразум. Тренутно је у поступку расписивање јавне набавке која ће решити питање полисе и осигурање запослених. У спроведеном поступку јавне набавке не значи и да ће ДДОР бити и осигуравајућа кућа запослених у МУПу.

У Београд, 11.01.2016.године. НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ Председавајући Председништва Велимир Лукић

1658