Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Извештај са месечног састанка Радне групе (фебруар 2016.)

Дана 10.02.2016.г са почетком у 08.30 часова у Палати Србија одржан је редовни месечни састанак представника Кабинета Министра и Дирекције полиције, које је предводио државни секретар Мирослав Миличковић и представника Независног синдиката полиције (Дарко Стојановић  члан председништва, Велимир Барбулов председник ИО, Александар Симић заменик председника ИО, Снежана Брежњак Филиповић члан ИО и Мирослав Савић члан ИО). novlogo11 На данашњем састанку разматрана су следећа питања:

  1. Зашто се приликом донеошења Закона о полицији није узео у обзир предлог за измену чл. 172 ст. 1 т. 2, који се односи на услове за престанак радног односа, када запослени престане да испуњава услове из чл. 132 ст. 1 т.1 (покретање кривичног посрупка), мимо чињенице да је на наше инсиситирање 2011.године чл. 168 сада неважећег ЗОП брисан јер није у супротности са Уставом?

Министарство и Дирекција полиције сматрају ову норму неопходном и да запослени немају разлога за бригу јер ће кроз правилнике примена ове норме бити стриктно одређена и појашњена.

Синдикат овим одговором није задовољан, јер није уверен да ће бити правично примењена. И даље смо против ње, као што смо били сво време рада у радној групи за израду предлога закона, као и пре усвајања када смо уложоли амандман који није усвојен. Имајући све то у виду присиљени смо да на Утравном суду тражимо проверу уставности ове норме.

  1. Зашто је ЗОПом регулисано да запослени има право за надокнаду трошкова за долазак и одлазак са рада само на територији општине или града запослења, имајући у виду да један део запослених путује и више од 50км, мењајући више општина, док један део путује и мање од 20км, а не нису са територије града, општине или Полицијксе управе (нпр Панчево-Београд 18км) а примљени су у радни однос на садашњим радним местима без овог критеријума?

Што се тиче тренутне ситуације до доношењановог Правилника на снази је постојећи. У наредних шест месеци треба да се изради нови Правилник у чијој изради ће учествовати и синдикат. У сваком случају водиће се рачуна о специфичности послова у министрарству у затеченом стању. Ова норма ће највише доћи до изражаја у будућности приликом заснивања радног односа. Ако приликом израде новог правилника буде уважен наш став, запослени неће бити оштећени новим Законом, као ни правилником уважавајући услове који су важили до сада приликом заснивања радног односа.

  1. Шта подразумевају платни разреди и групе у оквиру МУП, на кога се односе и како ће бити одређиване? Да ли ће увођењем платних разред, група иизменом коефицијента дити додатно смањивање примања запослених?

За запослене у МУПу за сада нема, нити ће бити последица увођењем платних разреда. МУП ће сам одредити односе и критеријуме по специфичности послова у министарству, који ће утицати на платни разред, групу и коефицијент. Увођење ових измена неће се одразити на садашње зараде запослених, већ само на разлику у заради у зависности од платног разреда. Посматрајући ствари на тај начин може доћи само до увећања зарада за одређена радна места.

  1. Зашто се све одлуке Владе око плата, накнада и додатака на плату примењују на запослене у МУПу, а не и на запослене у осталим министарствима и агенцијама, имајући у виду специфичност полицијског посла, наћин рада и непредвидљивост послова?

Од стране представника министарства добили смо одговор да су Одлуке Владе обавезујуће и да се једнако примењују на све, како на нас тако и на одстале кориснике буџета Србије. Тако исто тврде да није тачно да смо ми једнини погођени мерама Владе.

  1. У ПУ Панчево начелник ОКП доноси план приправности, а да у временику за нередовност у раду исто не евидентира?

Од стране представника дирекције полиције саопштено нам је да је одржан састанак са начелником ОКП и да је проблем превазиђен и да у будућности неће бити пропуста и неправилности у вези евидентирања и исплате овог вида нередовности у раду. Као се наведена

  1. Шта је са солидарним фондом у МУПу и финансијким средствима за помоћколегама који су тешко повређени извршавајући службени задатак? (нпр. Колега из ПУ Суботица је приликом извршења службеног задатка тешко повређен у саобраћајној незгоди, док је други колега том приликом изгубио живот. Сам поступак траје виђе од 6 месеци и поред више обраћања)

Проблем у раду је фонда је настао јер је председник комисије крајем прошле године отишао у пензију. Предлог за новог председника комисије се налази у кабинету министра и чека реализацију. Чим се донесе решење председнику комисије решавају се сви захтеви који су на чекању. Од државног секретара Мирослав Миличковић обаветени смо да ће са министром под хитно да реши проблем именовања председника комисије.

У Београд, 10.02.2016.године Председник Извршног одбора Велимир Барбулов

1653