Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Извештај са месечног састанка Радне групе (децембар 2016.)

Дана 12.12.2016.године са почетком у 08.30 часова у Палати Србија одржан је редовни месечни састанак представника Кабинета министра и Дирекције полиције, које је предводио државни секретар Мирослав Миличковић и представника Независног синдиката полиције (Велимир Лукић - председавајући Председништва, Дарко Стојановић - члан Председништва и Велимир Барбулов - председник Извршног одбора). logo25 На данашњем састанку разматрана су следећа питања:

1.Када ће бити урађен Правилник о солидарној помоћи да би запослени тачно знали коме подносе захтев и шта је потребно да захтев садржи како им се неби тражила допуна захтева?

- Питање Правилника тренутно решено оснивањем Комисије по ПКУ за државне органе која је почела са радом дана 09.12.2016. године. Решавање захтева је у току, планира се да комисија ради свакодневно како би се сви пристигли захтеви решили до краја године. Исплате одобрених средстава од стране Сектора финансија ће се вршити истог дана када предмет буде обрађен од стране комисије.

2.Од 1999. године није у потпуности допуњена опрема која је остала колегама на КиМ па су исти принуђени да позајмљују опрему поготову кад иду на посебне задатке (ранчеве, шаторска крила, порције, итд). Такође, кад одлазе у пензију тражи им се да купе опрему како би се раздужили јер се са истом дуже. За наведене колеге осим опреме спорно је и оружје које је остало на КиМ па кад одлазе у пензију наплаћује им се исто. Неколико колега су већ платили пушке (Смедерево, Прокупље...) и то различите износе. Исти су били условљени да морају платити пушке које су им остале на КиМ иначе неће добити отпремнину. Припадницима Жандармерије је решен проблем са оружјем тако што им је исто отписано са задужења па тражимо да се и осталим запосленима отпише и оружје и опрема која је остала на КиМ, а не да им се наплаћује приликом одласка у пензију. Осим отписа оружја и опреме која је остала на КиМ тражимо и да се сви задуже са опремом која им недостаје како би успешно могли извршавати посебне задатке.

-По овом питању, пошто је препознат проблем,  МУП је је формирао комисију која је сачинила извештај који иде у прилог полицијских службеника и предложила трајно решење проблема, како се не би више појављивао проблем недостајуће опреме и наоружања. Како смо извештени комисија је  сачинила предлог акта који се тренутно налази у Кабинету министра на потпис. Сви запослени који испуњавају ислов за одлазак у пензију су дужни након добијања решења о материјалној одговорности да поднесу жалбу Комисији за утврђивање материјалне одговорности и комисија је већ заузела став да се таква решења укидају. У случајевима где је било наплате без претходно утврђене материјалне одговорности, случајеви ће се накнадно размотрити и ускладити са процедуром.

3.Обзиром да имамо младе полицијске службенике на бироу тражимо да се новом, хитном уредбом пензионишу старији полицијски службеници. јер су прошли многа ратиштa и заслужују да се раније пензионишу.

- У вези повлашћеног пензионисања по овом основу не постоји законска могућност па у складу са тим министарство за сада не размишља у том смеру.

4.Тражимо да се поступи по захтевима за премештај запослених, тамо где је могуће, како би се избегли проблеми које имамо крајем сваке године са трошковима превоза.

- МУП у циљу рационализације и смањења трошкова доласка и одласка са рада где је то и било могуће у складу са оперативним потребама министарства, ускладио је пребивалиште са местом рада. Један део није реализован, јер није било одговарајућих слободних места, а други јер би премештањем запослених била нарушена оперативност организационе јединице. Након пријема колега у највећим организационим јединицама наставиће се са премештајем колега који су исказали овакву потребу.

5.Обзиром да смо установили да се и даље у многим управама погрешно тумаче прописи око прерасподеле радног времена тражимо да се пошаље инструктивна депеша, јер запосленима који су били на плаћеном одсуству, тумаче да тог месеца не могу никако имати вишак сати.

- За инструктивну депешу задужен је Сектор за људске ресурсе, који ће је израдити и у договору са синдикатом послати инструктивни акт свим организационим јединицама. У сваком случају у обрачун радних сати се обрачунава и плаћено одсуство, као и сва остала оправдана одсуства са рада, сабирају се заједно са редовним радом и као такви дају укупан збир у оквиру месечног фонда радних сати, па самим тим и урачунавајући вишак сати остварен пре коришћења плаћеног одсуства.

6.Обзиром да су исплаћене корекције плате ван редовних исплата плата, да ли исте улазе у обрачун пензија?

- За све накнаде корекције и исплате разлика зарада врши се обрачун свих доприноса, тако да улази у пензијски основ.

7.Када ће МУП поделити деци запосленима новогодишње пакетиће које им следују по анексу ПКУ, односно по ПКУ за државне органе?

- На ово питање смо добили одговор прошле недеље од стране Сектора за људске ресурсе да чл. 17. Ст. 1 Закона о буџету Р. Србије   није предвиђена ова врста давања и да се неће вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима за директне и индиректне кориснике буџета Р. Србије. О овом питању прослеђена је депеша на упознавање свим организационим јединицама министарства. По  овом питању нисмо задовољни и настојимо да даљим преговорима изнађемо могућност да овакав вид награде реализујемо, нарочито ако се испостави да ће друга министарства делити новогодишње поклоне у складу са ПКУ за државне органе.

8.Да ли је планирана набавка делова униформе и обуће за униформисане запослене (обнова делова постојеће униформе и обуће)?

- Набавка опреме и делова опреме за униформисане полицијске службенике биће реализована у наредној години, као што је изјавио министар после састанка са представницима НСП прошле недеље.

9.Да ли је Буџетом МУП-а за 2017.годину предвиђена договорена набавка опреме за полицијске службенике који своје свакодневне задатке и обуку обављају у цивилу?

- Набавка опреме за полицијске службенике УКП је у плану за 2017.годину  у оквиру  набавке опреме за полицију и специјалистичке јединице. Тачан оквир ће се знати након усвајања договореног Правилника за полицијске службенике који своје редовне задатке обављају у цивилном оделу (криминалистичка полиција, инспектори за странце и границу и сл.). Независни синдикат полиције је једини синдикат који је узео учешће у изради наведеног правилника.

10.Да ли је Влада Р.Србије одобрила додатна средства за исплату надокнаде за долазак и одлазак са рада?

- Од стране Министарства финансија одобрена су средства за два месеца и биће исплаћено дуговање до краја године, односно у моменту преноса средстава, како је и сам министар изјавио након састанка са представницима НСП прошле недеље.

С поштовањем, НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ Председавајући Председништва Велимир Лукић

1649