Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

И З В Е Ш Т А Ј

Дана 07.04.2016 године са почетком у 10,00 часова,  у просторијама ПУ Панчево,  одржан је састанак којем су присуствовали начелник ПУ Панчево Поповац Никола, начелник ОП Живаљевић Дарко,  представника Одељења за логистику Гавриловић Гордана и Зрнић Светлана  док су Независни синдикат полиције  представљали Председавајући председништва Велимир Лукић и председник синдикалне групе СПИ Панчево Стојковић Ђорђе. novlogo11 Теме састанка биле су неуједначена примена Правилника о условима за остваривање права на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада  као и потпуна примена Посебног колективног уговора за полицијске службенике и Колективног уговора за државне органе у погледу остваривања права на дужину годишњег одмора.

Представници Независног синдиката полиције у претходном периоду,  тачније у фебруару месецу, договорили су да начелник ПУ Панчево доноси План приправности за све полицијске службенике који се доводе у стање приправнсти као и да се време проведено у приправности ажурно еидентира у временик рада. Такође, након добијеног тумачења Сектора за људске ресурсе

договорено је евидентирање и остваривање стварних часова рада у месецима јануар и фебруар (19 радних дана, укупно 152 радних часова уколико запослени  није био радно ангажован на дане празника) што до сада није била пракса у ПУ Панчево.

Тако се приступило и решавању проблема које су наведене у теми састанка.

Прва тема састанка неправилна примена правилника за „путне трошкове“, којом приликом је договорено,  да уколико месец има 21 радни дан а припадник МУП-а ради више смена од предиђеног, биће му исплаћена накнада у висини месечне претплатне карте ( осим у случају прековременог рада када је послодавац дужан да обезбеди превоз).  У  наредном  месецу када се врши прерасподела радног времена и радник има мањи број смена од предвиђеног броја доласка на рад,  биће  исплаћена висина целе месечне претплатне карте ( до сада није била пракса већ се запосленом умањивала накнада).

Договорено је да се свим запосленима који су остварили пун фонд месечних радних сати за тај месец тј. нису одсуствовали са посла (боловање,  годишњи,  плаћено одсуство) добију накнаду пуне месечне претплатне карте,  без обзира колико су пута долазили на рад (односи се и на запослене који имају смене по 12 часова ).

Друга тема била је доношење решења за коришћење годишњег одмора. Уочено је да се решења доносе применом само Посебног колективног уговора за полицијске службенике и да се на запослене не примењује Колективни уговор за државне органе који је у конкретном случају повољнији за полицијске службенике.  Извршеном анализом и указивањем на наведени проблем дошло се до решења,  сви полицијски службеници који су добили решења на 27, 28 и 29 радних дана,  треба да се обрате кадровској служби или синдикалном представнику, након чега ће добити закључак за исправљање решења о коришћењу годишњег одмора или евентуално ново решење.

Овом приликом желимо да похвалимо сарадњу начелника ПУ Панчево Поповац Николе, који је препознао потребу да се наведени проблеми запослених реше.

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ СГ СПИ ПАНЧЕВО председник Ђорђе Стојковић

1663