Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.585

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт Независног синдиката полиције!

Добар посао НСП: Колегиница ослобођена дисциплинске одговорности!

На адресу нашег сајта члан председништва Веселин Николић послао нам је Решење на основу кога се чланица нашег синдиката Марија Радић ослобађа дисциплинске одговорности. Честитамо Николићу који је испред НСП заступао колегиницу Радић и тиме још једном доказао да се наш синдикат бори за права сваког свог члана. veselinВеселин Николић – неуморан у борби за права чланова

Објављујемо део решења у коме се наводи ослобађајућа пресуда

Република Србија МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ Управа граничне полиције 03/8 број: ДС 116-460/14 27.05.2016. године Б е о г р а д

 На основу члана 210. става 2. и става 3. Закона о полицији ("Службени гласник РС", бр. 6/2016), и на основу члана 2. став 1. и члана 6. став 1. Уредбе о дисциплинској одговорности у Министарству унутрашњих послова ("Службени гласник РС", бр. 08/2006) и овлашћења Начелника Управе граничне полиције 03/8 број:122/16-26 од 10.03.2016. године, овлашћени дисциплински старешина Министарства унутрашњих послова Р Србије, Управе граничне полиције, полицијски саветник Драган Дубљевић уз учешће полицајца Маје Мићевић као записничара, у предмету дисциплинске одговорности полицијске службенице Радић Марије, распоређене у Станици граничне полиције Трбушница, а коју је на основу члана 212. став 4. Закона о полицији, у току дисциплинског поступка заступао Веселин Николић, члан Председништва Независног синдиката полиције, након усмених расправа одржаних дана 22.04.2016. године и дана 20.05.2016. године, у Београду, дана 27.05.2016. године доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

РАДИЋ МАРИЈА, од оца Милана, рођена 13.01.1984. године у Лозници, Р. Србија , са пребивалиштем у месту Ступница бб, Општина Лозница, запослена у Министарству унутрашњих послова Р Србије, Управи граничне полиције, распоређена у Регионалном центру граничне полиције према Босни и Херцеговини, Станици граничне полиције Трбушница, на радном месту полицајац,

ОСЛОБАЂА се дисциплинске одговорности, јер је у спроведеном дисципилинском поступку утврђено да није учинила тешке повреде службене дужности које су јој стављене на терет Закључком о покретању дисциплинског поступка 03/10 Број: ДС 116- 460/15 од 12.05.2015. године. Истовремено, утврђено је да није учинила било коју другу повреду службене дужности из члана 156. и члана 157. Закона о полицији (" Сл. гласник РС" број 101/2005, 63/2009 - одлука УС и 92/2011).

Трошкова поступка није било.

 Одбор за медије и маркетинг

1665