Zakoni

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o policiji

29. marta 2018.

Član 1. U Zakonu o policiji („Službeni glasnik RS”, broj 6/16), član 3. menja se i glasi: „Član 3. Policija, u smislu ovog zakona, predstavlja organizovan način obavljanja zakonom uređenih poslova, koju čine policijski službenici koji, u obavljanju policijskih i drugih unutrašnjih poslova, štite i unapređuju bezbednost građana i imovine, poštujući Ustavom zajemčena ljudska i […]

Opširnije