• 30 јула, 2021
  • 518

САОПШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ НСП

САОПШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ НСП

Сведоци смо у последње време како променама у својој синдикалној организацији која ће уз напоре свих нас додатно унапредити деловање и саму синдикалну бробу, па можемо рећи да паралелно са нама и промене на челу послодавца, током 2020. године и доласком на чело нашег Министра господин Александара Вулина, доказују да сваке промене доприносе унапређењу и бољитку сваке организације.

Ми као једини репрезентативни синдикат својим деловањем у неким ситуацијама вршимо притисак на самог послодавца да у оквиру својих могућности ствара и додатно унапређује све сегменте услова рада и материјалних давања запосленим, те поједине бенефите и давања која су остварена током 2020.године и 2021. године помало видимо и као своју заслугу.

Не можемо, а да не поменемо и похвалимо као добре примере односа послодавца према запосленим, на челу са г.Александром Вулином где је у циљу унапређења стандарда запослених, ценећи труд и залагање током обављања службене дужности и постигнуте резултате предузело читав низ активности крајем 2020.године и током 2021. године. У намери да се додатно осигура безбедност грађана али и истакне достојанство министарства којим руководи, Министар унутрашњих послова је препознао залагање својих запослени нарочито у светлу борбе против организованог криминала која и јесте приоритет али и других организационих јединица које дају допринос и угледу и афирмацији министарства у целини.

Јако је похвално што је од стране послодавца као основни циљ у први план стављено то да сваки припадник Министарства унутрашњих послова буде збринут и задовољан условима рада.

С тим у вези предузето је следеће:

Увећање плате.

У поменутом периоду плата запослених увећана је за укупно 5%, закључно са мартовским примањима 2021.године. До краја текуће године најављено је још једно повећање плате, а све у циљу побољшања материјалног положаја запослених

Увећање којефицијента плате до 20%.

Као један од видова додатне мотивације, а у намери да се што већи број полицијских службеника и запослених награди за истицање на послу и у обављању редовних дужности повећана је квота односно могућност новчаног награђивања и то кроз увећање коефицијента плате, са 0,85% до 1% припадајућег буџета за плату. С тим у вези само током јуна месеца, ове године, награђено је укупно 5439 запослених, од тог броја, предлогом министра награђене су одређене категорије запослених и то 985 запослених из управе за Управне послове, 609 припадника УКП и 1045 намештеника, који имају најнижа примања у министарству, а којима је ово друго награђивање оваквог вида у 2021. години, од планираних четири. Такође, посебно је препозната категорија ватрогасаца и саобраћајних полицајаца те и за месец јул /август 2021. године предложено награђивање кроз увећање коефицијента плате за преко 3200 ватрогасаца и 2695 саобраћајних полицајаца.

Награде министра.

Додељују се заполенима на предлог министра унутрашњих послова и то у виду новчаног фиксног износа и у виду неновчане награде.

Новчане награде додељују се за изузетне остварене резултате у конкретном догађају, а који је у вези са обављањем полицијских послова као и за други радни допринос. Иста се додељују у фиксном износу, највише до једне просечне нето плате, а овај вид награђивања остварило је 952 запослена у децембру 2020. године и 662 запослена током 2021. године

Неновчане награде – током 2021. године уведена је нова неновчана награда и то изменама Правилника о наградама и признањима у Министарству унутрашњих послова који је у члану 4а дефинисао исту као посебну категорију награде и то у виду боравка у објектима министарства намењеним за одмор, као и објектима органа/правних лица са којима министарство има закључен споразум. Од марта месеца ове године на иницијативу Комисије за награђивање, а одлуком министра унутрашњих послова награђено око 255 запослених као и појединаца ван миниистарства, за изузетан допринос и постигнуте резултате у области унутрашњих послова, одбране и безбедности.

Фонд за солидарну помоћ.

На основу Правилника о солидарној помоћи запосленима исплаћује се помоћ и то за случај рођења детета, смрти запосленог и смрти члана уже породице и за дужу и тежу болест. С тим у вези, формирана је Комисија која одлучује о основаности захтева за доделу ове врсте помоћи. Напомињемо, да је у саставу Комисије за доделу солидарне помоћи и представник НСП који активно учествује у раду овог тела. Око 3000 предмета годишње прође кроз комисијско одлучивање, а изности који се додељују су: за рођење просечна зарада у РС око 60 000 динара, основ смрти запосленог и члана породице у фиксном износу 30 000 динара и дуга и тешка болест у висини стварног тршка, а највише до три просечне зараде. ( у просеку по предмету 40 000-50 000 динара)

Такође, у Фонду за солидарну помоћ налази се евиденција погинулих и рањених припадника министарства којима се обезбеђују посебни видови помоћи кроз стипендирање деце, исплата закупнине на име станарине, набавка уџбеника и школског прибора и др.

По први пут износ од 30.000 динара додељен је поводом обележавања празника Нове године и то за 225 деце погинулих и тешко рањених припадника министарства, до навршених 26 година живота. Истим поводом, додељена је помоћ припадницима погинулих и тешко рањених припадника, као и породицама запослених који су преминули од Ковид 19 болести, и то у износу од по 30.000 динара за 632 породице.
На крају, поводом обележавања Дана полиције, као редовна помоћ породицама погинулих и тешко рањених припадника МУП-а 620 породица примило је по 50. 000 динара.

По први пут: Додатно здравствено осигурање запослених.

Уз сва настојања МУП-а, као и самог министра да се унапреди стандард запослених, закључен је уговор са „АМС Осигурањем“ а.д.о. чији је предмет колективно додатно осигурање запослених за случај тежих болести и хируршких интервенција. Максимална сума која је предвиђена уговором је 100.000 динара, а процентуални део суме осигурања исплаћује се у виду једнократног износа, а у зависности од тежине болести и хирургшке интервенције.

Јубиларне награде.

Укупно у календарској години око 2500 запослених у министарству остварило је право на јубиларну награду, за различите јубилеје, и то око 1250 у првој половини године, која се исплаћује до 31.07.текуће године, док преостали број запослених јубиларну награду оствари у другој половини године чија се исплата врши до краја текуће године. У просеку по запосленом, на име јубиларне награде, исплати се износ од око 98.000 динара, а конкретна висина награде условљена је годином јубилеја.

На крају, у све наведене начине који имају за циљ да унапреде резултате рада, мотивишу запослене али и доведу до повећања животног стандарда запослених и чланова њихових породица, министарство набавља и нове униформе како би полицијски службеници изгледали достојанствено и уживали углед у заједници и друштву.

У име свих нас припадника МУП-а, ми као једини репрезентативни синдикат увек и на сваком месту даћемо подршку и потрудити се да својим ресурсима и ауторитетом унапредимо сектор безбедности.

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ

Сличне вести

Срећан Аранђеловдан свим припадницима Специјалне антитерористичке јединице

Срећан Аранђеловдан свим припадницима Специјалне антитерористичке јединице

У име Независног синдиката полиције желим да честитам славу Свети архангел Михаило,…
Помен трагично погинулом колеги – Грофовски турнир у малом фудбалу

Помен трагично погинулом колеги – Грофовски турнир у…

Помен трагично погинулом колеги на простору КиМ 1989 године Чизмадија Јаношу. Грофовски…
Руководство НСП СГ Стари Град донирало је полицијској станици Стари Град два мултифункционална уређаја

Руководство НСП СГ Стари Град донирало је полицијској…

Руководство НСП СГ Стари Град донирало је полицијској станици Стари Град два…