Sindikalna ponuda
Ukupan br. članova: 29.443 Aktivan br. članova: 15.974

Nezavisni Sindikat Policije

Dobrodošli na sajt jedinog reprezentativnog sindikata u MUP-u!

SAOPŠTENjE ZA ČLANOVE NSP I OSTALE ZAPOSLENE MUP-a KOJI SU PODNELI ZAHTEV ZA SOLIDARNU POMOĆ

Dana 07.04.2021.godine Komisija fonda za solidarnu pomoć održala je sastanak sa početkom u 14,00 časova u sastavu:

- Načelnik Odeljenja za zarade i beneficije Andrijana Šljivić

-Članovi komisije Veselin Nikolić iz Nezavisnog sindikata policije-član Predsedništva,

- Dr Slađana Antonijević- lekar specijalista medicine rada

-Nataša Raketić –Sekretarijat MUP

-Mladen Kalanja – Odeljenje za razvoj zaposlenih i organizacije

-Goran Arsić – SMFP.

-Prisutna administrativno-tehnička lica, Katarina Bradić, Vukašin Vukailović i Marija Ristić.

Na početku sastanka Andrijana Šljivić nas je obavestila da je od 01.01.2021.godine do 25.03.2021. ukupno zahteva  za solidarnu pomoć po osnovu rođenja deteta 276, urađenih 157, neosnovanih 6, u izradi neosnovanih 11, 9 čeka dopunu i 93 u radu.

Ukupno primljenih zahteva po osnovu smrti bližeg srodnika 465 predmeta, ukupno urađenih 312, urađeno neosnovanih 4, u izradi neosnovanih 7, čeka dopunu 18 i u radu 124.

Andrijana Šljivić nas je takođe obavestila da se sve stipendije za decu poginulih i ranjenih policajaca redovno isplaćuju.

Na današnjem sastanaku razmatrana su 3 zahteva za lečenje ranjenih pripadnika MUP i sva tri su ocenjena kao osnovana.

Razmatran je i 1 zahtev za solidarnu pomoć po osnovu elementarnih nepogoda, gde je komisijski izglasano da zahtev nije osnovan. Rezultat glasanja 5 prema 1, ZA je glasao član komisije ispred Nezavisnog sindikata policije.

Razmatran je i 1 zahtev za uvođenje u evidenciju fonda i ocenjen je kao osnovan.

Takođe je razmatran i 1 zahtev za dodelu stipendije deci poginulih kolega, koji je ocenjen kao osnovan.

Ukupan broj zaprimljenih zahteva za solidarnu pomoć po osnovu duže i teže bolesti 113, od čega 75 osnovanih, 7 neosnovanih, dok je 31 zahtev odbačen kao nepotpun.

Za 4 zahteva za solidarnu pomoć po osnovu duže i teže bolesti komisija se izjasnila glasanjem 5 prema 1, i sva 4 zahteva su izglasana kao osnovana.

Komisija je završena u 16,00 časova.

NEZAVISNI SINDIKAT POLICIJE

Član Predsedništva

Veselin Nikolić

6313