Sindikalna ponuda
Ukupan br. članova: 29.443 Aktivan br. članova: 15.974

Nezavisni Sindikat Policije

Dobrodošli na sajt Nezavisnog sindikata policije!

Sindikat

STATUT NEZAVISNOG SINDIKATA POLICIJE

05.08.2022.
STATUT NEZAVISNOG SINDIKATA POLICIJE

I OPŠTE ODREDBE Član 1. Statutom Nezavisnog sindikata policije (u daljem tekstu Sindikat), uređuju se: ciljevi i načela organizovanja Sindikata, kao i načini njihovog ostvarivanja; predstavljanje i zastupanje; javne oznake i sedište; sticanje svojstva…

Opširnije

PRAVILNIK O RADU HUMANITARNOG FONDA

22.02.2018.

PRAVILNIK O RADU HUMANITARNOG FONDA „ 24. jul “  I.  OSNOVNE ODREDBE   Član  1. Ovim pravilnikom se bliže uređuje način rada Humanitarnog fonda  „ 24. jul “  u daljem tekstu ( Fond ) ,  kao i ostvarivanje prava i načina isplate solidarne…

Opširnije

PRAVILNIK O RADU HUMANITARNOG FONDA

22.02.2018.

„ 24. jul “ I. OSNOVNE ODREDBE   Član 1. Ovim pravilnikom se bliže uređuje način rada Humanitarnog fonda „ 24. jul “ u daljem tekstu ( Fond ) , kao i ostvarivanje prava i načina isplate solidarne pomoći,osnova i merila za utvrđivanje…

Opširnije