Sindikalna ponuda
Ukupan br. članova: 29.443 Aktivan br. članova: 15.974

Nezavisni Sindikat Policije

Dobrodošli na sajt jedinog reprezentativnog sindikata u MUP-u!

Sindikat

PRAVILNIK O RADU HUMANITARNOG FONDA

22.02.2018.
PRAVILNIK  O RADU HUMANITARNOG FONDA

„ 24. jul “ I. OSNOVNE ODREDBE   Član 1. Ovim pravilnikom se bliže uređuje način rada Humanitarnog fonda „ 24. jul “ u daljem tekstu ( Fond ) , kao i ostvarivanje prava i načina isplate solidarne pomoći,osnova i merila za utvrđivanje…

Opširnije

STATUT NEZAVISNOG SINDIKATA POLICIJE

21.02.2015.
STATUT  NEZAVISNOG SINDIKATA POLICIJE

  STATUT NEZAVISNOG SINDIKATA POLICIJE   STATUT NEZAVISNOG SINDIKATA POLICIJE I OPŠTE ODREDBE Član 1.   Statutom Nezavisnog sindikata policije (u daljem tekstu Sindikat), uređuju se: ciljevi i načela organizovanja Sindikata, kao i…

Opširnije