Sindikalna ponuda
Ukupan br. članova: 29.443 Aktivan br. članova: 15.974

Nezavisni Sindikat Policije

Dobrodošli na sajt Nezavisnog sindikata policije!

Zakoni

Zakon o policiji

18.04.2017.

ZAKON o policiji I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuju se unutrašnji poslovi, organizacija i nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo), policijski poslovi, organizacija i nadležnost…

Opširnije

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o policiji

29.03.2018.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o policiji Član 1. U Zakonu o policiji („Službeni glasnik RS”, broj 6/16), član 3. menja se i glasi: „Član 3. Policija, u smislu ovog zakona, predstavlja organizovan način obavljanja zakonom uređenih poslova,…

Opširnije