Sindikalna ponuda
Ukupan br. članova: 29.443 Aktivan br. članova: 15.974

Nezavisni Sindikat Policije

Dobrodošli na sajt jedinog reprezentativnog sindikata u MUP-u!

Održan radni sastanak NSP sa predstavnicima SVS R.Srbije

Dana 06.04.2021. godine sa početkom u 11,00 časova u zgradi Sektora za vanredne situacije održan je sastanak predstavnika SVS-a i predstavnika jedinog reprezentativnog sindikata, Nezavisnog sindikata policije.


Sastanku su prisustvovali v.d. Načelnik SVS Luka Čaušić, zamenik načelnika SVS Boban Stefanović, Načelnik Uprave VSJ i civilnu zaštitu Goran Nikolić, koordinator Branko Jasnić, a ispred Nezavisnog sindikata policije Predsedavajući Predsedništva Velimir Lukić, predsednik Izvršnog odbora Miroslav Savić, član Izvršnog odbora Srđan Aleksić i predsednik Nadzornog odbora Goran Lazić.

Sastanak je otvorio Pomoćnik ministra Luka Čaušić, pozdravio prisutne i rekao da je ovo jedan od sastanaka kojim će se nastaviti dijalog između Sektora za vanredne situacije MUP-a R.Srbije i predstavnika jedinog reprezentativnog sindikata, u cilju poboljšanja uslova rada pripadnika SVS u rešavanju svih problema, eventualnih nepravilnosti u radu, kako bi se isti rešavali u što kraćem roku. Istakao je izuzetnu saradnju u prethodnom periodu sa NSP i da očekuje da ista bude nastavljena. Lukić je rekao da se NSP zalaže za dijalog i da će nastaviti  da štiti zaposlene i da će za sve nepravilnosti koje budu uočene na terenu tražiti brzo i adekvatno rešavanje.

-Na samom početku sastanka, iznete su nepravilnosti  u vezi nagrađivanja pripadnika VSJ i ostalih zaposlenih. Od prisutnih smo dobili uverenje da će svaki pripadnik koji se zalagao na intervenciji, biti adekvatno stimulisan.

-Kada će biti zanovljena radna obuća za vatrogasce spasioce, jer su u zadnjih 5-6 godina dobijali nekvalitetnu obuću? Od stranev.d. Načelnika SVS Luke Čaušića upoznati smo da će se ubuduće raditi na nabavci adekvatne obuće i da se radi na tome da se ubrza nabavka istih za sve pripadnike VSJ.

-Da li će se vratiti stara zvanja komandira odeljenja i komandira voda koja su novom sistematizacijom prekvalifikovana u vođe i da li će biti korigovan njihov koeficijenat? Navedeno pitanje će biti rešeno u toku narednog perioda i da je navedeni problem prepoznat, kao i da će biti poslat akt prema ljudskim resursima da se navedeni problem reši.

-Kada će biti sprovedena nabavka novih interventnih uniformi za pripravnike? Nacionalni trening centar nije  obezbedio interventne uniforme za navedenu kategoriju pripadnika, tako da se radi na prevazilaženju nastalog problema i da opremanje pređe u nadležnost samog sektora.

-Kada se očekuje adaptacija, tj. renoviranje vatrogasnih stanica? Od strane v.d. Načelnika SVS Luke Čaušića je rečeno da će u 2021.godini biti renovirano, tj. adaptirano ukupno 29 vatrogasnih stanica (Bor, Leskovac, Jagodina,Smederevo i itd), i da se sa kapitalnom investicijom započinje izgradnjom novog vatrogasnog doma, odnosno stanice na Novom Beogradu.

-Iznet problem kategorizacija VSJ Zrenjanin. Načelnik Goran Nikolić je izjavio da će izvršiti ponovnu proveru uslova kategorizacije za navedeni Bataljon.

-Pitanje pripravnosti VSJ na teritoriji Srbiji. Navedeni problem će se rešavati u svakoj jedinici ponaosob i da se SVS-u dostave podaci o eventualnom neprimenjivanju ili zloupotrebama koje se tiču nepoštovanja PKU.

-Status inspektora preventive, civilne zaštite i rizika. Prepoznat je njihov problem i u narednom peridu će se pokušati rešiti njihov status kroz Zakon o policiji. Obavešteni smo da će u narednom periodu biti primljeno 50 inspektora preventive, civilne zaštite i rizika na teritoriji R.Srbije, 27 u prvom konkursu  a 23 sukcesivno.

Na kraju sastanka, v.d. Načelnik SVS Luka Čaušić nas je obavestio, da će u toku ovog meseca biti raspisan konkurs za prijem 300 pripadnika VSJ za teritoriju R.Srbije.

Sastanak je završen u 13,00 časova.

NEZAVISNI SINDIKAT POLICIJE
Predsednik Izvršnog odbora
Miroslav Savić

3518