Sindikalna ponuda
Ukupan br. članova: 29.443 Aktivan br. članova: 15.974

Nezavisni Sindikat Policije

Dobrodošli na sajt jedinog reprezentativnog sindikata u MUP-u!

Pravilnik o načinu polaganja zakletve policijskih službenika

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 57/2016 od 17.6.2016. godine, a stupio je na snagu 18.6.2016.

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način polaganja zakletve policijskih službenika.

Član 2.

Na Dan Policije, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova, policijski službenici primljeni u službu u prethodnoj godini polažu zakletvu pred rukovodiocima nadležnih organizacionih jedinica u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Član 3.

Prilikom polaganja zakletve, rukovodioci iz člana 2. ovog pravilnika i policijski službenici koji polažu zakletvu nose svečanu uniformu ili građansko odelo ukoliko policijske poslove obavljaju u građanskom odelu.

Član 4.

Zakletva se polaže tako što određeni rukovodilac u Direkciji policije glasno čita, a policijski službenici naglas za njim ponavljaju tekst zakletve. Nakon polaganja zakletve, policijski službenik koji je položio zakletvu potpisuje tekst zakletve.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". 01 broj 5138/16-4 U Beogradu, 15. juna 2016. godine

Ministar, dr Nebojša Stefanović, s.r.

1886