Sindikalna ponuda
Ukupan br. članova: 29.443 Aktivan br. članova: 15.974

Nezavisni Sindikat Policije

Dobrodošli na sajt jedinog reprezentativnog sindikata u MUP-u!

Saopštenje

Poštovani članovi NSP KC Šabac

U svetlu najnovijih dešavanja u kojima se nalaze poliijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, pre svega obavljajući policijske poslove bez pogovora i u skladu sa zakonskim propisima, gde u mnogim situacijama postupajući policijski službenici rizikuju živote i sopstveno zdravlje i telesni integritet, mi kako jedini reprezentativni sidikat ne možemo a da ne skrenemo pažnju i ukažemo nadležnim institucijama da policijski službenici svoj integritet stavljaju u službu države i da za to ne traže nikakve posebne beneficije niti dodatne zasluge osim onih koji im Ustav i Zakoni priznaju. Ipak ne možemo a da ne primetimo da u nekim situacijama koje zahtevaju poliicjsko postupanje, to što su policijski službenici, im ponekada predstavlja dodatne otežavajuće okolnosti prilikom ostvarivanja svojih prava i zaštite.

Najnoviji događaj koji se desio dana 12.01.2021. u Lešnici gde je prilikom postupanja policijskih službenika PS Loznica došlo do povređivanja postupajućeg policijskog službenika od strane lica prema kom su preduzimane mere i radnje u skladu sa zakonskim propisima, mi kao sindikalna organizacija smatramo da bi nadležne institucije trebalo da najstrožije preduzimaju i primenjuju zakonske propise u kojima se kako oštećeni pojavljuju policijski i drugi službenici MUP-a R.Srbije. Samo na takav način će i delovati na neke buduće učinioce i dati im do znanja da svaki ovakav akt predstavlja i napad na samu državu. Kao i do sada apelujemo na nadležne da sve društvene strukture moraju delovati jedinstveno i sinhronizovano kako bi životi i telesni integritet policijskih službenika i drugih zaposlenih u MUP-a bio dodatno i adekvtan način zaštićen od svih oblika ugoržavanja bez obzira na status pojedinaca i grupa prema kojima se preduzimaju odgovarajuća ovlašćenja.

Ovom prilikom policijskim službenicima PS Loznica, kao i svim drugim kolegama i koleginicama dajemo bezrezervnu podršku prilikom preduzimanja svojih zakonskih ovlašćenja, a mi kako jedini reprezentativni sindikat u MUP-a ćemo uvek i na svakom mestu insistrati da život i telesni integritet zaposlenih ne sme i nema alternativu pogotovo ako su sve mere i radnje preduzete na zakonu i u skladu sa zakonom.

Vaš NSP KC Šabac

6268