Sindikalna ponuda
Ukupan br. članova: 29.443 Aktivan br. članova: 15.974

Nezavisni Sindikat Policije

Dobrodošli na sajt jedinog reprezentativnog sindikata u MUP-u!

NSP KC Zaječar – Delegacijska poseta opštini Boljevac

Dana 06.04.2021 godine, predstavnici Nezavisnog sindikata policije KC Zaječar u sastavu predsednik KC Zaječar Igor Stojadinović i predsednik SG Boljevac Saša Gmitrović i predstavnici Udruženja veterana PJP Regije Kragujevac Mladen Šipka i Zlatko Milićević obavili su delegacijsku radnu posetu opštine Boljevac. Tom prilikom obe delegacije je primio i udostojio predsednik opštine Boljevac Dr Nebojša Marjanović. 

Svrha predmetne posete bila je razmatranje sledećih tema:

  • od strane predstavnika Nezavisnog sindikata policije iznešen je predlog za iznalaženje modusa za pomoć u adaptaciji dela Policijske stanice u Boljevcu (zamena podova u više kancelarijskih prostorija, zamena stare i dotrajale stolarije, zamena kancelarijiskih vrata i molerski radovi). U okviru ove teme dobili smo obećanje da će opština preduzeti sve neophodne mere i da će se veoma brzo ući u realizaciju predmetne adaptacije.
  • od strane predstavnika Udruženja veterana PJP iznet je predlog da se iznađe rešenje i omogući adekvatni kancelarijski prostor za potrebe Udruženja veterana PJP i Fondacije udruženja veterana PJP. Od predstavnika opštine Boljevac ponuđenje kancelarijski prostor koji će biti ustupljen na korišćenje Udruženju vetrana PJP u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast.
  • od strane predstavnika Udruženja veterana PJP iznet je predlog da udruženje podnese zahtev skupštini opštine Boljevac na razmatranje predloga da jedna od ulica u mestu  Boljevac nosi naziv policajca Radovana Glavinića iz Boljevca, koji je položio život za odbranu svoje otadžbine 1993 godine na prostoru bivše SFRJ, što je pozitivno prihvaćeno od strane predstavnika opštine Boljevac;
  • od strane predstavnika Udruženja vetrana PJP iznet je predlog da udruženje podnese zahtev skupštini opštine Boljevac na razmatranje predloga da se izradi bista pokojnom Radovanu Glaviniću i da se ista shodno pejzažnoj arhitekturi postavi na adekvatno mesto u mestu Boljevac, što je takođe pozitivno prihvaćeno od strane predstavnika opštine Boljevac.

Delegacijska radna poseta je završena na obostrano zadovoljstvo sa konstatacijom predsednika opštine Boljevac Dr Nebojše Marjanovića da su vrata opštine Boljevac uvek otvorena iskrenim prijateljima iz Nezavisnog sindikata policije i Udruženja veterana PJP a da će se sa realizacijom razmatranih tema otpočeti odmah.


 

Nezavisni sindikat policije KC Zaječar sa bratskim Udruženjem veterana PJP regijom Kragujevac nastaviće kontinuirane obilaske predstavnika opština na području Zaječarskog upravnog okruga sa ciljem da se ne zaborave naše poginule, ranjene i još uvek radno aktivne kolege koji su podneli žrtvu i teret na odbrani svoje otadžbine i da se našim aktivnim koleginicama i kolegama stvore što bolji i kvalitetniji uslovi za nesmetan rad i boravak u okviru svojih stanica.

Delegacija Nezavisnog sindikata policije

 i Udruženja veterana PJ

275