Sindikalna ponuda
Ukupan br. članova: 29.443 Aktivan br. članova: 15.974

Nezavisni Sindikat Policije

Dobrodošli na sajt jedinog reprezentativnog sindikata u MUP-u!

Potpisan sporazum o saradnji našeg sindikata sa advokatskom kancelarijom Božović

Poštovani članovi sindikata, NSP nastavlja sa daljim stvaranjem povoljnijih uslova za rad i život svojih članova.

Naime, obaveštavamo vas da su NSP KC MUP Beograd i NSP KC Beograd, dana 01.04.2021.godine zaključili sporazum o saradnji sa advokatskom kancelariojm Božović iz Beograda ulica Durmitorska broj 21/V, o pružanju advokatskih usluga za članove našeg sindikata. Sporazumom je predviđeno da ova advokatska kancelarija pruža advokatske usluge članovima našeg sindikata u krivičnom, prekršajnom, vanparničnom, parničnom i upravnom postupku, kako pred sudskim tako i pred drugim državnim organima, pravnim licima i organizacijama. Zastupanje se ne odnosi na pružanje pravne pomoći u vezi prava i obaveza nastalih u radnom odnosu kod poslodavca (MUP-a). Naplaćivanje za pružanje pravne pomoći je po tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad advokata, umanjena za 50 % od predviđene.
U daljem tekstu je sporazum o saradnji, u kome se nalaze kontakt telefoni advokatske kancelarije, advokata i mejl adresa, kao i dogovoreni termini za prijem naših članova.4020