• 7 новембра, 2023
  • 9932

Одговори МУП-а на дописе НСП-а

Одговори МУП-а на дописе НСП-а

Додатак за сменски рад – Опширније

Одговор на допис НСП-а од 27.09.2023 – Опширније

Предлог за измену Одлуке о утврђивању висине накнаде трошкова за рад на специфичним подручјима – Опширније

Пројектовање одлива и прилива запослених – Опширније

Распоред нових патролних возила – Опширније