• 12 маја, 2023
  • 9459

Најновије уредбе

Најновије уредбе

УРЕДБА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ УРЕДБЕ О СПЕЦИЈАЛНОЈ И ПОСЕБНИМ
ЈЕДИНИЦАМА ПОЛИЦИЈЕ на линку.

УРЕДБА О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О ПЛАТАМА ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА на линку.

УРЕДБА О НАЧЕЛИМА ЗА УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА на линку.