25.11.2020

Заменик Заштитника грађана г-дин Милош Јанковић је на захтев и обраћање многих синдиката у полицији објавио да je покренуо поступак контроле правилности и законитости рада МУП, сходно одредби члана 29. став 1. Закона о Заштитнику грађана („Сл. гласник РС“‘, број 79/05 и 54/ 07).

3. фебруара 2016.

1 (4)2 (1)3 (1)4 (1)

Корисни линкови