23.septembar 2021.

Zakon o unutrašnjim poslovima

Nezavisni sindikat policije ističe da je od samog početka plana izrade nacrta Zakona o unutrašnjim poslovima uzeo aktivno učešće u njegovoj izradi. Kao najveći i najrelevantniji sindikat policije bili smo deo radne grupe za izradu Zakona, a neki od naših predloga su uvršteni u sam nacrt zakona. Takođe smo iznosili i određene primedbe na nacrt zakona od kojih su neke prihvaćene.

Nažalost, nekima nije bilo u interesu da se pojačano zaštite interesi i prava građana i policije.Nezavisni sindikat policije podržava državno rukovodstvo i razume razloge predsednika Vučića i ministra Vulina za obustavljanje donošenja zakona.

Verujemo da će Zakon o unutrašnjim poslovima ipak biti donet u nekom narednom periodu, jer građani Srbije i pripadnici policije zaslužuju da budu bezbedniji i sigurniji. Verujemo da  ćemo i kao jedini reprezentativni sindikat uspeti da popravimo i ono malo stavki za koje smatramo da je trebalo popraviti u nacrtu zakona.

Nezavisni sindikat policije

Predsedavajući Predsedništva

Veselin Nikolić

6.111
image_printPrint