30.11.2020

ЗАКОН О ПОЛИЦИЈИ – Одржан састанак радне групе МУП-а и НСП-а

25. августа 2017.

Данас је у згради Министарства унутрашњих послова одржан је састанак радне групе за израду измена и допуна Закона о полицији и представника Независног Синдиката Полиције.

Том приликом смо од стране представника Министарства упознати са  предлогом измена и допуна Закона о полицији. Током састанка је уочено да је предлог битно измењен у односу на постојећи Закон и то у делу који се односи на примену полицијских овлашћења и на део који се односи на радно правни статус запослених. У том делу је усвојено доста примедби које смо изнели од дана ступања на снагу важећег Закона.

Предлогом измене и допуне Закона о полицији су већ прихваћене сугестије који се односе на трошкове за одлазак и долазак са рада, престанак радног односа, солидарну помоћ и друго.

По разматрању предлога Закона,  изаћи ће се са детаљним сугестијама и предлозима у погледу којих и даље постоје неслагања везано за радно правни статус запослених: стална доступност, начин вршења безбедносних провера, мењање извршиоца …

Председавајући Председништва
Велимир Лукић

Корисни линкови