Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.187

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт јединог репрезентативног синдиката у МУП-у!

Саопштење за чланове НСП и остале запослене у МУП-у који су поднели захтев за солидарну помоћ

Данас је Комисија за проверу испуњености услова за доделу солидарне помоћи одржала састанак са почетком у 11,00 часова, у саставу: др Наташа Јовановић, Николић Веселин - представник НСП, Андријана Шљивић – начелник Одељења за зараде и бенефиције, Наташа Ђукановић–заменик начелник Одељења за зараде и бенефиције, Владимир Велковски – СМФ, Катарина Брадић - Одељења за зараде и бенефиције, Вукашин Вукајловић – Одељење за зараде и бенефиције и Бранислав Тончић – Дирекција полиције. Комисија је почела са радом тачно у 11,00 часова. На почетку комисије Андријана Шљивић нас је обавестила да је до данашњег дана за 2019.годину стигло укупно 570 захтева за солидарну помоћ по основу рођења детета а укупно 331 захтев до 21.03.2019.године који су урађени. Од 331 захтева, 43 захтева немају потпуну документацију па је затражена допуна, а 9 захтева је одбачено као неосновано. Солидарна помоћ по основу смрти ближег сродника, укупно је пристигло 592 захтева а 252 до 21.03.2019.године. Од 252 пристигла захтева за 19 захтева је тражена допуна документације а 12 је одбачено као неосновано. Такође је урађено и 50 захтева по основу смрти ближег сродника из 2018.године. Комисија је констатовала да постоји проблем свих захтева предатих после 21.03.2019.године по основу рођења детета и смрти ближег сродника из разлога, јер је истекао ПКУ за државне органе. Представник НСП Веселин Николић рекао је да ће НСП заједно са Кабинетом министра пронаћи решење да се овај проблем реши а и остали чланови комисије сагласни су да се тај проблем на неки начин мора решити. Стигло је 237 захтева по основу дуже и теже болести, од којих је на данашњем састанку разматрано 71 захтев. Од 71 захтев, 66 оцењено као основано а за 5 захтева тражиће се допуна документације. Комисија је завршила са радом у 13.40 часова.

Члан Председништва НСПВеселин Николић

1671