Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.187

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт јединог репрезентативног синдиката у МУП-у!

Саопштење за чланове НСП и остале запослене МУП-у који су поднели захтев за солидарну помоћ

Дана 08.06.2020.године Комисија фонда за солидарну помоћ одржала је састанак са почетком у 12,00 часова у саставу: - Начелник Одељења за зараде и бенефиције Андријана Шљивић - Чланови комисије Веселин Николић из Независног синдиката полиције-члан Председништва, - Пуковник полиције др.Слађана Антонијевић- лекар специјалиста медицине рада ,заменик начелника Одељења за здравље запослених и безбедност на раду-Сектор за људске ресурсе, - Члан Комисије Наташа Ракетић – Секретаријат МУП - Присутни административно-техничка лица, Катарина Брадић, Вукашин Вукаиловић и Милена Максимовић. На почетку комисије председниик комисије Андријана Шљивић нас је обавестила да је у периоду од 03.01.2020.године до 29.05.2020.године по основу рођења детета стигао 501 захтев за солидарну помоћ, од тога је 452 захтева обрађено, 29 захтева је неосновано док се за 20 захтева чека допуна. За исти период по основу смрти ближег сродника стигло је укупно 558 захтева за солидарну помоћ, од тога је 510 захтева основаних, 17 неоснованих док се за 31 захтев чека допуна. На комисији су се расправљала и 4 захтева за солидарну помоћ због елементарних непогода (поплаве, пожари и итд.) и сва 4 су оцењена као основана. Комисија за солидарну помоћ је разматрала укупно 120 захтева по основу дуже и теже болести и рехабилитације, који су углавном били предмети из 2019.године, чиме је 2019.година завршена. Од тога је 65 захтева оцењено као основано, 33 захтева од стране лекарске комисије оцењено као неосновано, док су 22 захтева некомплектна и за њих се мора доставити накнадно медицинска документација. Комисија је завршена у 14.30 часова.

Члан Председништва НСП Веселин Николић

1690