Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.187

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт јединог репрезентативног синдиката у МУП-у!

Одржан састанак комисије за солидарну помоћ

Данас је Комисија за проверу испуњености услова за доделу солидарне помоћи одржала састанак са почетком у 12,00 часова, у саставу: лекар специјалиста медицине рада др Слађана Антонијевић, Владимир Велковски самостални инспектор Одељења за финансијко рачуноводствене послове, Веселин Николић, представник НСП, Младен Калања записничар и заменик начелника Одељења Наташа Ђукановић. Комисија је почела са радом тачно у 12,00 часова. Закључно са 31.05.2018.године комисија је укупно урадила 1110 захтева за солидарну помоћ по основу рођења детета и смрти ближег сродника. По речима Владимира Велковског самосталног инспектора Одељења за финансијко рачуноводствене послове са пристигла решења по ова два основа у седишту МУП су исплаћена. Захтеви за солидарну помоћ по основу дуже и теже болести који су дана 06.07.2018.године обрађени на комисији а било их је укупно 21 углавном су решени позитивно, односно 16 захтева је решено позитивно а 5 захтева негативно због непотупне документације. Комисија је данас разматрала и 16 жалби радника МУП који су одбијени за солидарну помоћ у 2017.години. Од 16 жалби комисија је 8 жалби усвојила као оправдане из разлога јер је достављена документација која је недостајала у предметима. Следећа комисија биће заказана за седам дана.

Члан  Председништва Веселин Николић

1665