Синдикална понуда
Укупан бр. чланова: 29.443 Активан бр. чланова: 16.187

Независни Синдикат Полиције

Добродошли на сајт јединог репрезентативног синдиката у МУП-у!

ДОПИС НАЧЕЛНИКУ УЉР - Незаконитост и штета која настаје приликом нерачунања времена проведеног у путу од места рада до места ангажовања

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ НАЧЕЛНИКУ г-ђи Катарини Томашевић Поштована, Дописом Сектора за људске ресурсе, које се заснива на мишљењу Министарства рада и Министарства финансија, а према коме се полицијским службеницима у радно време не рачуна пут од свог седишта до места ангажовања, образлажући такав свој став тиме да се ради о путу до места рада и да се овакво мишљење уважава и по њему поступа у Министарству унатрашњих послова, дужни смо да Вам укажемо на незаконитости таквог поступања и штету која тиме настаје. Наиме, приликом ангажовања полицијских службеника Жандармерије, Интервентних јединица и других полицијских службеника који се упућују на извршење посебних безбедносних задатака, не може се радити о путовању до места рада већ о извршењу службеног задатка на који се исти упућују, планским документима или наређењима, налозима и сличним наредбодавним актима. Горе поменути полицијски службеници су доласком у седиште своје јединице, базу, станицу или слично где иначе обављају своје редовне радне обавезе и задатке, у суштини дошли на своје радно место и постали расположиви својим старешинама, условно речено, послодавцу. Од тог тренутка исти се одговарајући планским, наредбодавним документима, односно налозима за извршење службеног задатака или на сличан одговарајући и прописан начин упућују на извршење службеног задатка и сходно томе истима се време пута од седишта јединице до места ангажовања мора рачунати као радно време. У прилог основаности горе поменутих навода сведоче и бројне правоснажне судске пресуде којима се полицијским службеницима признаје поменуто време у радно време, из чега проистичу и одговарајуће принадлежности, као и потреба да Министарство и полицијски службеници, чији су судски поступци у току, постигне одговарајуће судско или вансудско поравнање како би се избегла даља штета по Министарство кроз трошкове судских поступака. Ово се иначе мора односити и на полицијске службенике који још нису поднели тужбе по овом питању. Става смо да би сте требало да овај наш захтев размотрите и позитивно решите на обострано задовољство, како би се спречило наступање даљих штетних последица и остварила једнака правна заштита свим полицијским службеницима. С поштовањем,

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ Председавајући Председништва Велимир Лукић

1654