01.12.2020

Усвојена Уредба о каријерном напредовању полицијских службеника

19. фебруара 2017.

Београд, 18. фебруар 2017. године – Министарство унутрашњих послова саопштило је да је Влада Србије усвојила протекле недеље Уредбу о каријерном напредовању полицијских службеника, која на потпуно нов начин, кроз јасно дефинисан транспарентан поступак прописује услове каријерног развоја и напредовања полицијских службеника, што ће допринети професионализацији припадника МУП-а и јачању интегритета полиције.

Усвојеном уредбом, Министарство унутрашњих послова, по први пут посебним подзаконским актом, у складу са савременим тенденцијама управљања људским ресурсима, посвећује пажњу каријерном развоју, а суштинска промена, прописана овом уредбом, у односу на претходни модел напредовања, је у јасно и транспарентно дефинисаним процедурама, једнаким за све запослене.

Главна новина коју уводи овај акт је да ефективни радни стаж није једини услов за напредовање у непосредно виши чин или звање, већ је неопходно да кандидат испуни и друге услове везане за одговарајући степен образовања, успешно завршене обуке за чин или звање односно положен испит за ниво руковођења, године проведене у претходном чину или звању, просечна трогодишња оцена која не може бити нижа од „истиче се – 4“.

Такође, у односу на ранији пропис, не постоји превремено и ванредно унапређење, а једна од најбитнијих новина је да се време проведено у чину или звању са нижим степеном образовања не рачуна за напредовање, приликом премештаја на радно место са вишим степеном образовања.

Усвојени модел напредовања, у случају промене радног места подразумева спровођење интерног конкурса у складу са актом донетим у овој области.

Конкурсна комисија, на основу оцена кандидата остварених у свим фазама изборног поступка, даје предлог најбоље рангираних кандидата.

Руководилац, који је предложио попуну радног места, опредељује се за једног од њих.

Овим моделом се пооштравају услови напредовања и истовремено се указује на потребу и значај стручног оспособљавања и усавршавања полицијских службеника, потребу остваривања максималних резултата рада, објективно оцењивање истих, као и неопходну транспарентност у процедурама оцењивања, конкурса и каријерног развоја и напредовања.

Уредба о каријерном развоју полицијских службеника ће се примењивати од 1. септембра 2017. године, због припрема које ће Министарство унутрашњих послова предузимати у циљу усклађивања уредбе и новог акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места.

Министарство унутрашњих послова ће постепено уводити нови каријерни модел који ће омогућити да се полицијски службеници најпре оспособљавају за одређене послове, развијају и напредују у складу са оствареним резултатима рада, компетенцијама и личним циљевима, а све ради ефикасног и ефективног функционисања Министарства, наводи се у саопштењу.

Извор: Влада Републике Србије

Тренутно има 4 коментара

 1. milinko каже:

  Molim Vas da mi pojasnite ako policijski sluzbenik zadnjih 3.god.ima ocenu naročito se ističe da li je potrebno da dostavi zahtev i ostalu dokumentaciju radi premestaja u visi cin ili zvanje kako bi mogao napredovati sto ce za rezultat imati i veci koeficijent tj.vecu platu.Hvala poz

  1. администратор каже:

   Ваша документација о оцењивању је у кадровској служби а у истој можете добити све информације које вас интересују.

 2. Snežana Cvetkovic каже:

  Kako može da se vidi uvezi ocene htela bih da podnesem prigovor pa me zanimaju onih pet stavova koji se ocenjuju

  1. администратор каже:

   за приговор у вези оцене обратите се свом синдикалном представнику

Нема коментара.

Корисни линкови