28.09.2020

Број чланова

Добродошли на сајт јединог репрезентативног синдиката у МУП-у!

Ускоро исплата солидарне помоћи

14. новембра 2016.

Обавештавамо чланове и остале запослене у министарству да је послодавац обезбедио средства за исплату Солидарне помоћи запосленима. Независни синдикат полиције позива све запослене који су остварили право на помоћ у 2016. години а до сада нису поднели захтев послодавцу, да што пре поднесу захтеве како би се благовремено исплатиле помоћи до краја године.

logo25

ПКУ за Државне органе (односи се на све запослене у МУП-у)

2) Солидарна помоћ запосленом

Члан 43

Запослени има право на солидарну помоћ за случај:

1) дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице;

2) набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице;

3) здравствене рехабилитације запосленог;

4) настанка теже инвалидности запосленог;

5) набавке лекова за запосленог или члана уже породице;

6) помоћ члановима уже породице, односно малолетној деци запосленог за случај смрти запосленог и запосленом са случај смрти члана уже породице;

7) месечну стипендију током редовног школовања за децу запосленог који погине у току обављања послова радног места на које је распоређен – до висине просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике;

8) рођења детета запосленог – у висини просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике.

Члановима уже породице у смислу овог члана, сматају се брачни друг, ванбрачни друг, деца, рођене браћа и сестре, браћа и сестре по оцу и мајци, родитељи, усвојилац, усвојеник и старатељ.

Висина помоћи у току године, у случајевима утврђеним у ставу 1. тач. од 1) до 5) овог члана признаје се на основу уредне документације, у складу са средствима обезбеђеним у буџету Републике Србије, а највише до висине три просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике.

Висина помоћи у току године, у случају утврђеном у ставу 1. тачка 6) овог члана признаје се највише до висине две просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике.

У случају да су оба родитеља запослена у државним органима, право из става 1. тачка 8) овог члана, остварује мајка детета.

Запослени може да оствари право на солидарну помоћ, уколико право на ортопедска помагала, апарате за рехабилитацију, лекове и др. није остварено у складу са другим прописима из области обавезног социјалног осигурања, борачко-инвалидске заштите и другим прописима.

Тренутно има 22 коментара

 1. Miloš каже:

  Interesuje me da li će se primenjivati čl. 46 PKU za policijske službenike koji se odnosi na „Druga primanja“?

 2. Miloš каже:

  Da se ispravim, mislio sam na čl. 46 PKU za državne organe, odnosno da li će se i on primenjivati za policijske službenike?

  1. администратор каже:

   да јер по потписаном анексу примењује се оба колективна уговора тј. оно што је повољније за запослене

 3. Gojko каже:

  Da li se zahtev za solidarnu pomoc upucuje direktno na MUP Sektoru za finansije,ljudske resurse i zajednicke poslove ili pripadajucoj Policijskoj upravi – Grupi za ljudske resurse?

  1. адмнистратор каже:

   захтев за исплату солидарне помоћи се шаље Одсеку за логистику грпи за људске ресурсе код вас

 4. Miloš каже:

  Da li je potrebno podnositi pojedinačno zahtev za primanja po čl. 46. PKU za državne organe ili će se o tome odlučivati na osnovu evidencija ili spiskova?

 5. nikola каже:

  Kako je članom 43.stav 2. predviđeno da se pod članom uže porodice smatra i rođeni brat, da li je potrebno radi ostvarivanja prava po stavu 1.tačka 6., osim umrlice dostaviti i neku drugu dokumentaciju i da li mora da bude ispunje još neki drugi uslov kako bi se ostvarila solidarna pomoć po ovom osnovu?
  Hvala

  1. администратор каже:

   обзиром да правилник о исплати солидарне помоћи није још усвојен не знамо шта ће све од документације требати али поднесите захтев са наведеним изводом па ако буде требало још нешто од документације послаће вам да допуните свој захтев

 6. Boban каже:

  da ki imam pravo na solidarnu pomoc ako mi se dete rodilo 2015 god ili vazi samo za 2016?

  1. администратор каже:

   за полицијске службенике солидарна помоћ важи од 01.01.2016.године

 7. Boban каже:

  dali me sleduje solidarna pomoc ako mi se dete rodilo 2015 god?

 8. Marko каже:

  Ne razumem kako to da se dobija za rodjenje dece i ne verujem da se za to predaje..ostale drzavne inst.koje to vec isplacuju ..isplacuju samo za bolest deteta tesko stanje..ovo drugo sto pise da se kao ima pravo imaju ali se to nigde ne isplacuje

 9. Milorad каже:

  Supruga mi je umrla 2013.godine.Ostao sam samohrani otac sa 2 maloletna deteta (još uvek su maloletni). Nisam podnosio zahtev za solidarnu pomoć. Da li imam pravo na solidarnu pomoć na osnovu tačke 6.?
  Hvala na odgovoru…

  1. администратор каже:

   2013. године није важио садашњи пропис тј. за полицијске службенике солидарна помоћ важи од 01.01.2016. године

 10. Jovan каже:

  Razjasnite mi molim vas samo sledece- imam pravo da podnesem zahtev na osnovu rodjenja deteta u toku 2016. godine, bez obzira da li mi je supruga zaposlena i kolika su joj primanja?
  Hvala!

  1. администратор каже:

   нема никакве везе колика су вам породична примања да би остварили услов за солидарну помоћ за рођење детета

 11. Dak каже:

  I kad da očekujemo od vas informaciju za putne troškove da nas obavestite tj kad planirate da kažete da će putni tek možda da budu u decembru ili posle nove godine

 12. Bojana каже:

  I na kraju sta bi? Verovatno hiljade Zahteva i nula isplata. Svakako nece biti prvi put da je vuk pojeo magarca.

  1. администратор каже:

   тачно је да послодавац одуговлачи са солидарном помоћи али бићемо истрајни да се по захтевима поступи јер то је њихова обавеза тј. ако прописи важе исти се морају поштовати

   1. laki каже:

    Molim Vas za obrazac za Novogodisnju čestitku deci zaposlenih , kome nasloviti i koji je rok podnosenja zahteva ?

    1. Bojana каже:

     I ja sam danas slucajno cula za tu cestitku. Navodno postoji neka depesa u vezi iste.A to sto ne stize svuda, ne treba ni komentarisatiCula sam takodje da je navodno rok do sutra (08.12) ali opet, treba proveriti

     1. Bojana каже:

      …pardon, navela sam pogresan datum, sutra je 09.12. Ali bih molila kolege da daju preciznije informacije.

Нема коментара.

Корисни линкови