26.11.2020

Уредба о оцењивању у МУП-у ступа на снагу 14. марта

9. марта 2017.

Влада Србије донела је уредбу о оцењивању полицајаца и свих осталих запослених у МУП, које ће бити основ за праћење и унапређење резултата рада, каријерни развој и напредовање, објављено је у „Службеном гласнику“.

Поступак оцењивања ће, како је предвиђено, бити јаван, независан и непристрасан, а резултати поверљиви.

Оцена по истеку циклуса оцењивања мора бити дата у року од 30 дана од дана завршетка циклуса за оцењивање, а закључна годишња оцена рада најкасније до 1. фебруара текуће године за претходну годину.

Оцењивање рада запосленог обавља непосредни руководилац, а контролу оцене непосредни руководилац оцењивача – контролор.
Ако се контролор не слаже са оценом оцењивача, оцену даје контролор.

Мерила за оцењивање су базичне компетенције и резултати рада, а користи се укупно десет мерила: шест базичних компетенција и четири мерила резултата рада.

Свако мерило се оцењује применом четворостепене бодовне скале, и то: један бод – „неприхватљиво“, два бода – „потребно је унапређење“, три бода – „испуњава очекивање“ и четири бода – „значајно превазилази очекивање“.

Укупан број бодова представља збир остварених бодова по сваком појединачном мерилу, а распон остварених бодова опредељује укупну оцену рада запосленог на крају сваког циклуса оцењивања.

Запослени који има од 0 – 2,0 бода добија оцену „недовољан – 1“, од 2,1 – 2,5 бода „довољан – 2“, од 2,6 – 3,0 бода „добар – 3“, од 3,1 – 3,5 бода „истиче се – 4“ и од 3,6 – 4,0 бода „нарочито се истиче – 5“.

Уредба предвиђа да запослени који није задовољан закључном годишњом оценом рада може поднети захтев за преиспитивање, у року од осам дана од дана достављања обрасца закључне оцене рада.

Влада је Уредбу о оцењивању запослених у МУП донела на седници 3. марта, а ступиће на снагу 14. марта.

Извор: РТС

Тренутно има 2 коментара

 1. Ljubomir каже:

  Interesuje me da li je moguć prigovor ili žalba (i na koji način ) na ocenu za 2016. godine, obzirnom da se upravo sada vrši ažuriranje ocena ali na po starom.
  Ako je prigovor moguć, kome se upućuje i u kom roku…
  Hvala!

  1. администратор каже:

   на годишњу оцену имате право да уложите приговор свом старешини у року од осам дана од дана кад сте потписали решење о годишњој оцени

Нема коментара.

Корисни линкови