24.09.2020

Број чланова

Добродошли на сајт јединог репрезентативног синдиката у МУП-у!

Урачунавање периода мировања права и обавезе из радног односа (за време неплаћеног одсуства) у непрекидни рад и МУП-у за остваривање права на јубиларну награду

5. марта 2018.

Корисни линкови