27.11.2020

У 2019. плате веће за седам до 12 одсто НАЈВЕЋЕ ПОВЕЋАЊЕ ЗА МЕДИЦИНАРЕ И ПОЛИЦАЈЦЕ

5. новембра 2018.

Према упутству за припрему буџета за 2019. годину запослени у јавном сектору следеће године могу очекивати увећање плата од седам до 12 одсто, објавило је Министарство финансија.

Највеће повећање могу очекивати здравствени радници и то 12 одсто медицински и стоматолошки техничари, а увећање од 10 одсто доктори.

Службеници Министарства унутрашњих послова, Безбедносно-информативне агенције и Министарства одбране могу очекивати девет одсто увећања плата. Девет одсто увећања плата планирано је и за запослене у основним и средњим школама и у установама високог образовања, али и радницима социјалне заштите.

Увећање од 8,5 одсто могу очекивати запослени у Пореској управи и Управи царина, док ће други запослени у јавном сектору, према пројекцијама Министарства финансија, имати седам одсто увећања.

Такође, у 2019. основица за обрачун и исплату плата судија исплаћиваће се 70 одсто из извора прихода буџета, а 30 одсто из прихода остварених по основу наплате судских такси које припадају правосудним органима.

Извор: Блиц

Корисни линкови