30.11.2020

Тумачења у вези права на коришћење плаћеног одсуства

21. фебруара 2020.

На адресу Независног синдиката полиције стигао је одговор Сектора за људске ресурсе на наш захтев у коме смо тражили смернице у вези права на коришћење плаћеног одсуства. Допис СЉР допис можете прочитати у наставку текста.

Корисни линкови