25.09.2020

Број чланова

Добродошли на сајт јединог репрезентативног синдиката у МУП-у!

Сувише ниске плате у здравству, а посао у МУП-у прецењен

3. јуна 2018.

Позитивни економски трендови омогућавају да се плате запослених у државном сектору у 2019. повећају између пет и шест одсто, оцењује Фискални савет и наводи да би Влада Србије већ у овој години требало да дефинише конкретне мере и рокове за достизање уређеног система зарада и запослености.

У анализи „Зараде у државном сектору: стање и смернице“, Фискални савет је упозорио да би свако повећање изнад пет или шест одсто у 2019. водило ка неодрживом расту учешћа државних расхода за зараде у БДП-у и неоправданом, много бржем расту плата у јавном него у приватном сектору.

Наводе да, на пример, у прва три месеца 2018. плате у приватном сектору расту свега 4,5 одсто, а у општој држави девет одсто.

Према истраживањима Фискалног савета, просечна примања у сектору здравства у 2018. години износиће око 55.000 динара, што је за преко 30 одсто мање од примања запослених у МУП-у.

Зато је, сматра Фискални савет, економски оправдано и правично да у оквиру укупног повећања зарада од пет до шест одсто, плате у здравству у 2019. порасту изнад просека, а плате у МУП-у испод просека будући да се, како наводе, већ зна да су примања у држави највише потцењена у здравству, а највише прецењена у МУП-у. Како додају, административно особље у МУП-у има и посебне додатке на зараду који би требало да важе само за униформисана лица, а који не постоје за остала упоредива радна места у државном сектору.

Било би добро решење, наводи Фискални савет, да у 2019. плате у здравству порасту седам одсто, у просвети шест одсто, а у МУП-у између два и три одсто.

Остали запослени у јавном сектору, њих око 30 одсто, требало би да имају повећање зарада од пет одсто, сматра Фискални савет, који у анализи наводи да треба престати са ад хоц повећањима плата у 2019. што је била честа пракса претходних година, а фискално опасна и по правилу необјективна и неправична.

Фискални савет додаје да је потребно систематско уређење система зарада и запослености у државном сектору, који је, како кажу, сада „неуређен, неправичан и представља фискални ризик, а структура запослених по секторима и институцијама неодговарајућа“.

Влада Србије је реформу система зарада и запослености у државном сектору ставила на листу приоритета на почетку фискалне консолидације, подсећају у Фискалном савету, али и истичу да су, упркос почетном ентузијазму и бројним најавама, конкретнији кораци у том правцу углавном изостајали. 

„Неке мере које је Влада Србије предузела у последњих неколико година само су продубиле постојеће проблеме“, сматра Фискални савет. Тако је, додаје, вишегодишња забрана запошљавања довела до неселективног смањења броја запослених и погоршала иначе лошу структуру запослености, а паушална повећања плата у различитим деловима јавног сектора (просвета, здравство, службе безбедности, администрација) додатно су увећала неуређеност система зарада. Зараде се утврђују без објективних критеријума, на основу више десетина различитих основица и стотина коефицијената, а последице су различите зараде за исти рад и једнаке плате за различите послове у државном сектору, пише у анализи. Неретко се, кажу, за иста занимања и рад исплаћују зараде које се разликују и до 70 одсто.

Фискални савет препоручује да би за трајно уређење система зарада и запослености у Србији укупно годишње номинално повећање зарада у општој држави морало да буде законски ограничено на нешто испод стопе раста номиналног БДП-а.

Сви запослени у општој држави, како наводе, требало би да буду укључени у јединствен системски закон о зарадама, а одговарајући однос између најниже и највеће основне зараде запослених требало би да износи 1:12.

Тако постављен распон, сматра Фискални савет, обезбеђује довољно високе зараде за најодговорније и најстручније послове у земљи (председник државе, премијер, хирург, ИТ стручњак, судије), али истовремено ипак поставља јасну границу до ког је нивоа могуће највеће повећање зарада које се плаћају из буџета.

Исти послови у држави морали би да буду једнако плаћени, што сада није случај будући да се одступа од принципа иста зарада за исти рад, кажу у Фискалном савету. Потребна је, наводи Фискални савет, потпуна транспарентност и редовно извештавање о исплаћеним зарадама на свим пословима у општој држави, укључујући и све додатке на рад и сматра да је један од кључних корака ка увођењу реда у систем зарада стварање информационог система за праћење и редовно објављивање исплаћених зарада и броја запослених у државном сектору.

Горући проблем, кажу, представља неадекватна структура запослених па је зато неопходна свеобухватна реформа највећих државних система (здравство и просвета), уклањање вишкова и запошљавање потребних радника, хитно запошљавање у областима у којима је већ утврђен мањак стручних кадрова, укидање забране запошљавања и прелазак на одрживе моделе контроле запослености у општој држави.

До краја 2018. године потребно је објединити и пописати радна места највећих државних сектора и доделити им коефицијенте у оквиру распона зарада 1:7,5, препоручује Фискални савет.

Извор: 021.рс

Корисни линкови