Povodom dopisa Policijske uprave u Kraljevu 07/5/1/9 broj: 132-1919/16 od 26.04.2016. godine, upućenog Komisiji za praćenje primene posebnog kolektivnog ugovora, kojim je zatraženo tumačenje člana 21. stav 1. tačka 12. Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike, odnosno u kojim se slučajevima zaposlenom može odobriti plaćeno odsustvo, kao i koji su to lični poslovi po osnovu kojih bi zaposleni mogao da traži i da mu bude odobreno plaćeno odsustvo po ovom osnovu, obaveštavamo Vas o sledećem:

Odredba člana 21. stav 1. tačka 12. Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike je široko postavljena, bez navođenja u kojim se slučajevima predmetno pravo može koristiti i koji se dokazi mogu zahtevati od zaposlenog. Pretpostavka je da se radi o ličnim poslovima koji se mogu obaviti samo u toku radnog vremena zaposlenog, a koji su vezani za rad državnih organa i organa lokalne samouprave, odnosno poslovi koji se ne mogu planirati u dužem vremenskom periodu, a koji ne trpe odlaganje.

Imajući u vidu navedeno, zaposleni predmetno pravo može koristiti na osnovu samog zahteva, bez navođenja razloga i dostavljanja dokaza. Međutim, poslodavac korišćenje predmetnog prava može uskratiti zaposlenom, samo ako se korišćenjem prava ometa proces rada, odnosno narušava izvršenje zadataka koji su u toku, s tim la se zaposlenom treba omogućiti da iskoristi navedeno pravo u toku kalendarske godine.

105
image_printPrint