01.12.2020

Саопштење за солидарну помоћ

27. јула 2018.

Данас је Комисија за проверу испуњености услова за доделу солидарне помоћи одржала састанак са почетком у 09,00 часова, у саставу: лекар специјалиста медицине рада др Слађана Антонијевић, Николић Веселин, представник НСП и представник другог репрезентативног синдиката ПСС Зоран Андријевић и Калања Младен записничар, Наташа Ђукановић – заменик начелника Одељења за зараде и бенефиције. Комисија је почела са радом тачно у 09,00 часова.

На почетку састанка Наташа Ђукановић нас је обавестила да је до 27.07.2018.године укупно пристигло захтева за солидарну помоћ – по основу рођења детета 915 и сви пристигли до 01.07.2018.године су обрађени. Треба напоменути да је 40 захтева по овом основу оцењено као неосновано.

По основу смрти ближег сродника пристигло је 818 захтева и сви пристигли до 01.07.2018.године су обрађени. Треба напоменути да је 46 захтева по овом основу оцењено као неосновано.

Пристигло је и 456 захтева по основу дуже и теже болести.

На данашњем састанку комисија је разматрала 32 захтева за солидарну помоћ по основу дуже и теже болести, 21 захтев оцењен је као основан, 9 захтева као неоснован а за 2 захтева је потребна допуна документације.

Комисија је на данашњем састанку поступала и по 11 захтева из 2017.године по основу жалби. Пет предмета је оцењено као основано на основу допуне документације и њихове жалбе комисија је прихватила, а шест предмета упућено на Жалбену комисију.

Састанак је завршен у 09,30 часова.

Члан  Председништва
Веселин Николић

Корисни линкови