Član Predsedništva NSP-a Darko Stojanović i advokat Srećko P.  Mitrić, obaveštavaju članove da je dana 03.09.2014 godine u prostorijama  kabineta ministra unutrašnjih poslova g-dina Nebojše Stefanovića,  održan sastanak-konsultacije sa imenovanim ministrom, kojem su još  prisustvovali RJT g-đa Zagorka Dolovac, Ministar Pravde g-din Nikola Selaković, Direktor Policije g-din Milorad Veljović i drugi državni i policijski funkcioneri, čija je tema bila sve učestaliji napadi na  policijske službenike,kao i efikasnija pravna zaštita policijskih službenika prilikom primene policijskih ovlašćenja.

Dogovoreno je da se osnuje odgovarajuća radna grupa koje će predložiti  izmene i dopune važećeg Zakona o Policiji, izmene i dopune podzakonskih akata koji regulišu uslove i način primene policijskih ovlašćenja kao i da  se u okviru Ministarstva pravde nađu odgovarajuća rešenja u pogledu izmene i dopune Krivičnog Zakonika u cilju strožeg sankcionisanja počinalaca krivičnih dela protiv državnih organa.

Ovim putem se zahvaljujemo ministru unutrašnjih poslova g-dina Nebojše  Stefanovića koji je otvorio ozbiljnu i društveno značajnu temu, i što je  istovremeno prepoznao Nezavisni Sindikat Policije kao partnera u rešavanju gore navedenih problema.

NEZAVISNI SINDIKAT POLICIJE Član Predsedništva NSP-a. Darko Stojanović

PDF dokument

88
image_printPrint