05.10.2021.

 

SAOPŠTENJE ZA ČLANOVE NSP I OSTALE ZAPOSLENE u MUP-u

KOJI SU PODNELI ZAHTEV ZA SOLIDARNU POMOĆ

          Dana 05.10.2021.godine Komisija fonda za solidarnu pomoć održala je sastanak sa početkom u 12,00 časova u sastavu:

– Načelnik Odeljenja za zarade i beneficije Andrijana Šljivić (napustila sastanak u 12.20 časova zbog svoji službenih obaveza).

-Pukovnik policije Jakovljev Srđan – glavni koordinator Kabineta ministra

-Članovi komisije Veselin Nikolić iz Nezavisnog sindikata policije-Predsedavajući Predsedništva,

– Dr Slađana Antonijević- lekar specijalista medicine rada

-Viši policijski saradnik Vladimir Arsić – šef Odseka za finansijsku kontrolu i praćenje, Sektor za materijalno finansijske poslove

-Mladen Kalanja – Odeljenje za razvoj zaposlenih i organizacije

-Prisutna administrativno-tehnička lica, Katarina Bradić, Milena Maksimović, Aleksandra Obreški i Vukašin Vukailović.

Na početku sastanka Andrijana Šljivić nas je obavestila da je do 05.10.2021.godine primljenih 1046 zahteva  za solidarnu pomoć po osnovu rođenja deteta, od kojih je odrađeno osnovanih 1006, neosnovanih 35 i za 5 je zahteva tražena dopuna.

Solidarna pomoć po osnovu smrti primljeno 1386 predmeta a urađeno 1323, neosnovanih 38, a 25 čeka dopunu.

Što se tiče zahteva za solidarnu pomoć zbog elementarnih nepogoda jedan je pristigao i odbačen je zbog nepotpune dokumentacije.

Komisija je danas razmatrala 2 zahteva za lečenje ranjenika i oba ocenila kao osnovana.

Komisija je danas ukinula 8 stipendija deci ranjenih i poginulih kolega, iz razloga jer su navršili 26 godina života.

Komisija je takođe razmatrala 2 zahteva za uvođenje u fond ranjenih kolega i oba ocenila kao osnovana.

Komisija je na današnjem sastanku odradila ukupno 114 predmet po osnovu duže i teže bolesti i rehabilitacije, od čega su 65 zahteva osnovana, 36 nepotpuna,  a 12 predmeta su medicinski neosnovana.

Takođe 1 zahtev se obustavlja zbog odustajanja od strane zaposlenog od zahteva.

Komisija je završena u 14,00 časova.

NEZAVISNI SINDIKAT POLICIJE

Predsedavajući Predsedništva

Veselin Nikolić

6.895
image_printPrint