• 5 октобра, 2021
  • 1393

САОПШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ НСП И ОСТАЛЕ ЗАПОСЛЕНЕ у МУП-у КОЈИ СУ ПОДНЕЛИ ЗАХТЕВ ЗА СОЛИДАРНУ ПОМОЋ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ НСП И ОСТАЛЕ ЗАПОСЛЕНЕ у МУП-у КОЈИ СУ ПОДНЕЛИ ЗАХТЕВ ЗА СОЛИДАРНУ ПОМОЋ

Дана 05.10.2021.године Комисија фонда за солидарну помоћ одржала је састанак са почетком у 12,00 часова у саставу:

– Начелник Одељења за зараде и бенефиције Андријана Шљивић (напустила састанак у 12.20 часова због своји службених обавеза).

-Пуковник полиције Јаковљев Срђан – главни координатор Кабинета министра

-Чланови комисије Веселин Николић из Независног синдиката полиције-Председавајући Председништва,

– Др Слађана Антонијевић- лекар специјалиста медицине рада

-Виши полицијски сарадник Владимир Арсић – шеф Одсека за финансијску контролу и праћење, Сектор за материјално финансијске послове

-Младен Калања – Одељење за развој запослених и организације

-Присутна административно-техничка лица, Катарина Брадић, Милена Максимовић, Александра Обрешки и Вукашин Вукаиловић.

На почетку састанка Андријана Шљивић нас је обавестила да је до 05.10.2021.године примљених 1046 захтева  за солидарну помоћ по основу рођења детета, од којих је одрађено основаних 1006, неоснованих 35 и за 5 је захтева тражена допуна.

Солидарна помоћ по основу смрти примљено 1386 предмета а урађено 1323, неоснованих 38, а 25 чека допуну.

Што се тиче захтева за солидарну помоћ због елементарних непогода један је пристигао и одбачен је због непотпуне документације.

Комисија је данас разматрала 2 захтева за лечење рањеника и оба оценила као основана.

Комисија је данас укинула 8 стипендија деци рањених и погинулих колега, из разлога јер су навршили 26 година живота.

Комисија је такође разматрала 2 захтева за увођење у фонд рањених колега и оба оценила као основана.

Комисија је на данашњем састанку одрадила укупно 114 предмет по основу дуже и теже болести и рехабилитације, од чега су 65 захтева основана, 36 непотпуна,  а 12 предмета су медицински неоснована.

Такође 1 захтев се обуставља због одустајања од стране запосленог од захтева.

Комисија је завршена у 14,00 часова.

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ

Председавајући Председништва

Веселин Николић