• 6 maja, 2022
  • 7805

Saopštenje za članove NSP i ostale zaposlene u MUP-u koji su podneli zahtev za solidarnu pomoć

Saopštenje za članove NSP i ostale zaposlene u MUP-u koji su podneli zahtev za solidarnu pomoć

Dana 05.05.2022.godine Komisija fonda za solidarnu pomoć održala je sastanak sa početkom u 13,00.00 časova u sastavu:

– Načelnik Odeljenja za zarade i beneficije Andrijana Šljivić

-Pukovnik policije Jakovljev Srđan – glavni koordinator Kabineta ministra

-Nataša Raketić – Sekretarijat MUP

-Članovi komisije, član Predsedništva NSP Milan Marković

– dr Slađana Antonijević – Lekar specijalista medicine rada

-Viši policijski saradnik Vladimir Arsić – šef Odseka za finansijsku kontrolu i praćenje, Sektor za materijalno finansijske poslove

-Mladen Kalanja – Odeljenje za razvoj zaposlenih i organizacije

-Prisutna administrativno-tehnička lica Katarina Bradić, Marijana Ana Ilić i Aleksandra Obreški.

Na početku sastanka Andrijana Šljivić nas je obavestila da je u 2022.godini ukupno primljenih zahteva  za solidarnu pomoć po osnovu rođenja deteta pristiglo 430 zahteva, od kojih je odrađeno osnovanih 418 zahteva,  neosnovanih 7 i 1 čeka dopunu predmeta.

Solidarna pomoć po osnovu smrti primljeno u 2022.godini 583 predmeta a urađeno  osnovano 542, neosnovanih 21 i 4 predmeta čeka dopunu predmeta.

Ukupno primljenih zahteva za rođenje deteta i smrti u 2022.godini je 1013 zahteva od toga urađeno 988 zahteva.

Komisija je na današnjem sastanku obradila ukupno 44 predmeta po osnovu duže i teže bolesti i rehabilitacije, od čega su 20 zahteva osnovana i 24 zahteva neosnovana.

Nezavisni sindikat policije apeluje na svoje članove i zaposlene u MUP da obrate pažnju na rokove prilikom ostvarivanja prava na solidarnu pomoć.

Komisija je završena u 14,00 časova.

NEZAVISNI SINDIKAT POLICIJE

 Član Predsedništva

Milan Marković

 

Slične vesti

Sretenje-Dan državnosti Republike Srbije

Sretenje-Dan državnosti Republike Srbije

Nezavisni sindikat policije svojim članovima i svim zaposlenima u ministarstvu želi srećan…
Upis u školu

Upis u školu

KONKURS ZA UPIS 224 UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE UNUTRAŠNJIH POSLOVA…