28.11.2020

Саопштење за чланове НСП и остале запослене у министарству који су поднели захтев за солидарну помоћ

2. новембра 2017.

Данас је Комисија за проверу испуњености услова за доделу солидарне помоћи одржала је састанак са почетком у 10,30 часова, у пуном саставу: Дирекција полиције Тончић Бранислав, лекар специјалиста медицине рада др Радмила Гајић, полицијски саветник Наташа Ђукановић, заменик начелник Одељења за зараде и бенефиције, Владимир Велковски самостални инспектор Одељења за финансијко рачуноводствене послове, Николић Веселин, представник НСП и представник другог репрезентативног синдиката ПСС Зоран Андијевић и Калања Младен записничар. Комисија је почела са радом тачно у 10,30 часова у пуном саставу.

Комисија је на данашњем састанку одлучила да сви који су поднели захтев за солидарну помоћ по основу смрти ближег сродника добиће новчани износ као и прошле године 50.000,00 динара. Одлука донета једногласно.

Наташа Ђукановић дала је предлог да се солидарна помоћ по основу дуже и теже болести ради по Правилнику о додели солидарне помоћи.

Напомињем, да се прошле године није радило по Правилнику о додели солидарне помоћи и на предлог Наташе Ђукановић изгласано је да се ове године ради по правилнику са 4 гласа ЗА и 2 ПРОТИВ. Тачније, новчани износи комисија ће накнадно утврдити.

Следећи састанак комисије заказан је за 13.11.2017.године.

Члан  Председништва
Веселин Николић

Корисни линкови