26.11.2020

САОПШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ НСП И ОСТАЛЕ ЗАПОСЛЕНЕ МУП КОЈИ СУ ПОДНЕЛИ ЗАХТЕВ ЗА СОЛИДАРНУ ПОМОЋ

30. јула 2020.

Дана 29.07.2020.године Комисија фонда за солидарну помоћ одржала је састанак са почетком у 10,00 часова у саставу:

– Начелник Одељења за зараде и бенефиције Андријана Шљивић

-Чланови комисије Веселин Николић из Независног синдиката полиције-члан Председништва,

-Пуковник полиције др Слађана Антонијевић- лекар специјалиста медицине рада ,заменик начелника Одељења за здравље запослених и безбедност на раду-Сектор за људске ресурсе,

-Присутни административно-техничка лица, Катарина Брадић, Вукашин Вукаиловић, Ивана Јаћовић и Марија Ристић.

На почетку састанка Андријана Шљивић нас је обавестила да је до 30.06.2020.године стигло укупно 641 захтев за солидарну помоћ по основу рођења детета, од којих је основаних и урађених 594 захтева, 16 захтева чека допуну, у изради неоснованих 31 захтев.

Такође, до 30.06.2020.године стигло је укупно 704 захтева за солидарну помоћ по основу смрти ближег сродника, од чега је основаних и урађених 522, чека допуну 33 захтева, реализованих је 110 захтева, у изради основаних 10 захтева, у изради неоснованих 23 захтева, у припреми 5 захтева и 1 поступак се обуставља.

Данас је комисија одрадила и 8 захтева за солидарну помоћ на основу елементарних непогода, од који је само 1 оцењен као основан јер је имао сву потребну документацију, осталих 7 захтева нису имали комлетну документацију и свих 7 подносиоца захтева су у фебруару обавештени да допуне свој захтев, нико од њих није доставио оно што је потребно па су на данашњој комисији оцењени као неосновани.

На данашњој комисији разматрало се и 24 захтева за солидарну помоћ за дужу и тежу болест из 2019.године, од тога је 15 захтева оцењено као основано а 9 као неосновано.

Такође се данас на комисији разматрало и 67 захтева за солидарну помоћ по основу дуже и теже болести 2020.године, 42 захтева је оцењено као основано а 25 као неосновано.

Комисија је завршена у 13,15 часова.

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ

Члан Председништва

Bеселин Николић

Корисни линкови