24.11.2020

САОПШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ НСП И ОСТАЛЕ ЗАПОСЛЕНЕ МУП КОЈИ СУ ПОДНЕЛИ ЗАХТЕВ ЗА СОЛИДАРНУ ПОМОЋ

29. октобра 2020.

Дана 28.10.2020.године Комисија фонда за солидарну помоћ одржала је састанак са почетком у 12,00 часова у саставу:

– Начелник Одељења за зараде и бенефиције Андријана Шљивић

-Чланови комисије Веселин Николић из Независног синдиката полиције-члан Председништва,

-Пуковник полиције др Слађана Антонијевић- лекар специјалиста медицине рада ,заменик начелника Одељења за здравље запослених и безбедност на раду-Сектор за људске ресурсе,

-Потпуковник полиције Наташа Ракетић, заменик начелника Одељења за системско правне послове – Секретаријат

-Сектор за материјално финансијске послове Владимир Арсић.

-Присутни административно-техничка лица, Катарина Брадић, Вукашин Вукаиловић, Милена Максимовић и Марија Ристић.

На почетку састанка Андријана Шљивић нас је обавестила да је до 28.10.2020.године укупно примљених захтева за солидарну помоћ по основу рођења 1074, урађених 1017, неоснованих 1 и чека допуну 5.

До 28.10.2020.године захтев за солидарну помоћ по основу смрти ближег сродника укупно примљених 1129 предмета, укупно урађених 949, неосновано 1 и чека допуну 14.

Што се тиче захтева за солидарну помоћ по основу дуже и теже и болесту укупно примљено 427, до сада реализовано 237 а за данашњу комисију спремно 67 предмета. Обрађено је 67 предмета на данашњој комисији, основаних 43 а 24 неоснованих.

Комисија је данас разматрала и 1 захтев за лечење рањених припадника МУП и који је  оцењен као основан.

Такође смо разматрали и 8 захтева за солидарну помоћ услед елементарних непогода, од чега су 4 оцењена као основана а остали су неосновани.

Такође су разматрана 2 захтева за пријем деце у Фонд солидарности рањених и преминулих полицајаца и оба два захтева су једногласно од стране комисије прихваћена.

Комисија је завршена у 14,00 часова.

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ

Члан Председништва

Веселин Николић

Корисни линкови