1

Saopštenje sa sastanka povodom isteka, produženja novog PKU i potpisivanja novog Kolektivnog ugovora

Dana 24.02.2014.godine u službenim prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova (SIV 2) održan je sastanak sa predstavnicima Vlade Republike Srbije

tj. predstavnika poslodavaca (Ministarstvo finansija, Ministarstvo pravde i državne uprave, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova) sa predstavnicima reprezentativnih sindikata u MUP-u, Policijskog sindikata Srbije i Nezavisnog sindikata policije, povodom isteka važenja postojećeg Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike, produženje važenja istog i potpisivanje novog Kolektivnog ugovora.Nakon uvodnog izlaganja predsednika Komisije ispred poslodavcagospodina Željka Veselinovića i nakon rasprave dogovoreno je da se:

– Postojeći Poseban kolektivni ugovor za policijske službenike produži na rok od šest meseci iako se svi ostali PKU produžavaju na jedan mesec, odnosno da se produži do potpisivanja novog PKU- Formira jedinstveni Odbor za pregovore ispred reprezentativnih sindikata u MUP-u, u ovom slučaju Policijskog sindikata Srbije i Nezavisnog sindikata policije, radi zaštite interesa svih zaposlenih koji će pregovarati sa predstavnicima poslodavca a u skladu sa Rešenjem o formiranju Komisije od strane ministra unutrašnjih poslova gospodina Ivice Dačića- Izvrši analiza svih spornih odredbi PKU za policijske službenike,donese platforma odnosno predlog novog PKU u skladu sa potrebama poslodavca i svih zaposlenih, a u cilju poboljšanja i zaštite prava zaposlenih- Potpiše novi PKU za policijske službenike nakon usaglašavanja teksta ugovora

NEZAVISNI SINDIKAT POLICIJE predsedavajući Predsedništva Jugoslav Milošević