01.12.2020

Саопштење са састанка НСП и МУП-а на тему увођења новог система плата (систематизације)

12. септембра 2018.

Данас је у просторијама Министарства унутрашњих послова СИВ-2  одржан састанак представника Независног синдиката полиције и представника Министарства унутрашњих послова које су предводили помоћник министра и начелник Сектора за људске ресурсе Катарина Томашевић и пом.министра, начелник Сектора за финансије Жељко Веселиновић са својим најближим сарадницима, којом приликом је извршена презентација увођења новог система плата у Министарству унутрашњих послова.

На састанкује од стране представника министрарства је представљено увођење новог система плата, што подразумева груписање истих или сличних послова  по фамилији послова као и вредновање послова  кроз објективне критеријуме базиране на описима послова.

Овај модел усклађивања подразумева да:

– НИКОМЕ ОД ЗАПОСЛЕНИХ У МИНИСТАРСТВУ  СЕ НЕ СМАЊУЈЕ ПЛАТА

– Сви полицијски службеници добијају одређени проценат увећања, али већи проценат увећања добија полицијски службеник који треба да достигне новоутврђену вишу плату

– Нема линеарног увећања плата

– Кроз различит проценат увећања постиже се усклађивање кроз вредновање, које ће трајати одређени временски период у зависности од опредељених средстава у наредним годинама

 

Ово све заправо значи,  да ће од јануара 2019. године, сви запослени у министарству добити увећање плате у односу на зараде које имају у овом моменту а проценат увећања плаће  који ће сваки запослени добити зависи од коефицијента категоризације организационе јединице, радног места, минулог рада и чина.

Распон увећања коефицијента плате који запослени могу да очекују у складу са наведеним критеријумима  креће се од 3 % до 18 %.

Полицијски службеници, припадници ватрогасно спасилачких јединица и колеге који раде на управним пословима, са средњом стручмом спремом, који уједно чине и највећи број запослених у министарству могу очекивати да ће увећање коефицијента плате износити око 10%.  

Од стране помоћника министра, начелника Сектора за људске ресурсе Катарине Томашевић истакнут је напор министарства, а посебно министра унутрашњих послова Небојше Стефановића  да се полицијски службеници изузму из државно службеничког система плата у циљу најбоље заштите интереса полицијских службеника

 

Независни синдикат полиције подржао је овакву интенцију министарства да будемо изузети из државно службеничког система плата, најпре због специфичности послова које обављају запослени у министарству као и због услова рада  и сматрамо да се на овај начин из министарсва шаље јасна порука каква улога полицијског службеника треба да буде у овом друштву. 

Овде можете прочитати најчешћа питања и одговоре на ову тему.

Корисни линкови