• 3 septembra, 2020
  • 65

Saopštenje KC Šabac

Saopštenje KC Šabac

Saopštenje:  za članove NSP Dana  11.03.2019. godine Sektor za ljudske resurse-Odeljenje za plate i beneficije je svojim aktom 08/7 broj 021-24/19 dao tumačenje koje se odnosi na ukupan fond mesečnih radnih sati, pre svega u mesecima u kojima su državni i verski praznici propisani Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji. Nakon toga predsednik KC NSP Šabac je na području delovanja KC Šabac upoznao najuže rukovodioce sa premetnim tumačenjem uz dobijena uveravanja da će prava iz radno pravnog statusa policijskih službenika koji uređuju oblast radnog vremena biti strogo poštovana.

Nakon proteka određenog vremena prema saznanjima koja su dolazila sa terena stekao se utisak da pojedini rukovodioci organizacionih jedinica i pored napred navedenog tumačenja i dalje obračunavaju radne sate suprotno instukcijama dobijenim od Sektora za ljudske resurse u aktu pod gore naznačenim brojem. Dalje korake rukovodstvo NSP KC Šabac je preduzelo na prikupljanju saznanja koje tačno organizacione jedinice ne poštuju naloge iz akta koji je obavezujući za sve. Tokom prethodnog perioda smo u više navrata pokušavali ukazati Načelniku uprave granične policije na naša saznanja koja se tiču eventualnog pogrešnog načina obračunavanja radnih sati na mesečnom nivou u organizacionim jedinicama iz sastava UGP, a takođe smo i preko odbora NSP za saradnju sa graničnom policijom pokušavali stupiti u kontakt i inicirati sastanak sa UGP u cilju rešavanja eventualnog problema međutim nismo naišli na razumevanje od istih. S obzirom da je naredni korak pokretanje eventualnih tužbi protiv poslodavca u cilju zaštite prava radnika delegacija NSP KC Šabac na čelu sa Predsednikom KC je za dan 08.09.2020. godine zakazala sastanak sa Načelnicom Odeljenja za radno pravne poslove u MUP-a Republike Srbije Oliverom Ilić u cilju iznalaženja rešenja na obostranu korist i po zaposlene i poslodavca, ukoliko se potvrde sazanja na terenu o postojanju viška sati zaposlenih nakon datuma stupanja na snagu akta Sektora za ljudske resurse  08/7 broj 021-24/19 od 11.03.2019. godine, s obzirom da je protekao duži vremenski period.

Predsednik NSP KC Šabac Član predsedništva NSP ( Veselin Nikolić)

Slične vesti

Objavljen konkurs za upis na Kriminalističko-policijsku akademiju

Objavljen konkurs za upis na Kriminalističko-policijsku akademiju

Konkurs za upis na Kriminalističko-policijsku akademiju :https://www.kpu.edu.rs/cms/upis/drugi-stepen/7695-2022  https://www.kpu.edu.rs/cms/upis/doktorske-studije/7696-2022-2023
Sportske igre u mestu Rimske Toplice i Radeče

Sportske igre u mestu Rimske Toplice i Radeče

U periodu od 15.09. do 17.09.2022.godine u organizaciji Policijskog sindikata Slovenije održane…
Uspeh na Tribalion trci na Zlatiboru

Uspeh na Tribalion trci na Zlatiboru

U subotu 17.09.2022. godine na Torniku na Zlatiboru, održan je 8. Tribalion,…