28.09.2020

Број чланова

Добродошли на сајт јединог репрезентативног синдиката у МУП-у!

Саопштење Друштва судија Србије поводом коментара о раду Заштитника грађана

25. јануара 2015.

Поводом јавних коментара појединих високих званичника о раду Заштитника грађана Саше Јанковића, Друштво судија Србије издаје

С А О П Ш Т Е Њ Е

Друштво судија веома је забринуто због непримереног и неприхватљивог начина на који се високи државни званичници односе према Заштитнику који савесно, одговорно и у складу са законом обавља функцију поверену му Уставом да штити права грађана и контролише рад органа власти.
Друштво судија подсећа јавност Србије:
– Заштитник грађана је независан и самосталан у обављању послова утврђених законом и нико нема право да утиче на његов рад и поступање

– органи управе (у које по закону спадају и Војнобезбедносна и Војнообавештајна агенција и Министарство унутрашњих послова) дужни су да сарађују са Заштитником грађана, да му омогуће приступ просторијама и ставе на располагање све податке којима располажу, а који су од значаја за поступак који Заштитник грађана води, односно за остварење циља његовог превентивног деловања, без обзира на степен њихове тајности, осим када је то у супротности са законом
– омаловажавање рада Заштитника грађана противправно је и недопустиво пошто се на тај начин подрива уставни положај Заштитника грађана, застрашују надлежни органи који по пријави Заштитника грађана треба да поступају и омета њихов рад

– неопходно је да сви државни органи поступају у границама својих надлежности прописаних законом и да препусте предистражни и кривични поступак и до сада прикупљене доказе надлежним органима, а Заштитнику грађана доставе све тражене податке

– владавина права може да постоји само ако сваки од државних органа поступа савесно, одговорно и у оквиру својих, законом прописаних, надлежности и не омета друге државне органе у вршењу њихових надлежности.

Извор: Судије

Корисни линкови