• 16 маја, 2022
  • 6632

Рокови Фонда за солидарну помоћ МУП-а

Рокови Фонда за солидарну помоћ МУП-а

Примећено је у раду Комисије Фонда за солидарну помоћ  да велики број захтева за доделу солидарне помоћи није поднет у року и да се исти по аутоматизму  одбацују као НЕБЛАГОВРЕМЕНИ.

Овом приликом подсећамо запослене да је рок ТРИ МЕСЕЦА  од настанка догађаја за подношења захтева за доделу солидарне помоћи по основу:

– запосленом за рођење детета

– запосленом за случај смрти члана уже породице

– члану уже породице запосленог за случај смрти запосленог

– запосленом за посебне случајеве угрожености услед елементарних непогода које погађају домаћинство запосленог

– члану уже породице погинулог и то за закупнину на име станарине ако нема решено стамбено питање или за отплату дуга по стамбеном кредиту и за издржавање ако нема других средстава за живот и није способан за рад ( ово се односи само у делу отплате стамбеног кредита).

У наставку су захтеви за солидарну помоћ за који се може остварити помоћ у истој календарској години, а најкасније до 31. јануара наредне године а по основу:

– запосленом за случај дуже и теже болести

– за случај лечења од последица рањавања запосленог коме је радни однос у Министарству престао као последица рањавањаприликом и у вези вршења службене дужности

– запосленом за случај дуже или теже болести члана уже породице

– запосленом за здравствену рехабилитацију , набавку ортопедских помагала, апарата за рехабилитацију и набавку лекова

– запосленом за набавку ортопедских помагала, апарата за рехабилитацију и набавку лекова за члана уже породице

– запосленом за случај теже инвалидности

– члану уже породице погинулог и то за закупнину на име станарине ако нема решено стамбено питање или за отплату дуга по стамбеном кредиту и за издржавање ако нема других средстава за живот и није способан за рад ( ово се односи само у делу закупнине и издржавања).

Независни синдикат полиције ће тражити измену Правилника о Фонду за солидарну помоћ и то у делу угрожености од елементарних непогода где сматрамо да треба уврстити и друге непогоде узроковане дејством природних сила или људском активношћу, који прекида нормално одвијање живота у мери која превазилази редовну способност запослених.

 

Члан Председништва НСП

Милан Марковић

 

Сличне вести

Обавештавамо чланове НСП да је потписан Протокол о сарадњи са  Универзитетом „УНИОН – НИКОЛА ТЕСЛА“

Обавештавамо чланове НСП да је потписан Протокол о…

Обавештавамо чланове НСП да је потписан Протокол о сарадњи са  Универзитетом „УНИОН…
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ПРЕДСЕДНИШТВА НА СВЕЧАНОЈ АКАДЕМИЈИ У СОПОТУ

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ПРЕДСЕДНИШТВА НА СВЕЧАНОЈ АКАДЕМИЈИ У СОПОТУ

Дана 24.02.2024. године на позив министра унутрашњих послова Братислава Гашића, испред Независног…
Сретење-Дан државности Републике Србије

Сретење-Дан државности Републике Србије

Независни синдикат полиције својим члановима и свим запосленима у министарству жели срећан…