29.11.2020

РЕШЕЊЕ ДУГОГОДИШЊЕГ ПРОБЛЕМА У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉА ПИ НОВА ПАЗОВА

26. јула 2015.

ПОСТУПАЈУЋИ ПО ПРИТУЖБИ СИНДИКАЛНЕ ГРУПЕ НОВА ПАЗОВА -КОРДИНАЦИОНИ ЦЕНТАР СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ЈЕ ОКОНЧАО ПОСТУПАК КОНТРОЛЕ ЗАКОНИТНОСТИ И ПРАВИЛНОСТИ РАДА МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА ПОВОДОМ НЕАДЕКВАТНОГ СМЕШАТАЈА ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ КОЈЕ ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИЦИ ПОЛИЦИЈСКЕ ИСПОСТАВЕ НОВА ПАЗОВА ОБЕЗБЕЂУЈУ ОД 16.05.2013. ГОДИНЕ И ТОМ ПРИЛИКОМ УТВРДИО ПРОПУСТЕ У РАДУ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА И ИСТОМ УПУТИО ПРЕПОРУКЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ. ДА ЛИ ЋЕ СПОРНЕ СУПСТАНЦЕ БИТИ КОНАЧНО И ИЗМЕШТЕНЕ, ОСТАЈЕ ЈОШ ДА СЕ ВИДИ…
1
2
3
4
5
6

Корисни линкови