01.12.2020

Реакција НСП поводом јутрошњег дописа Сектора за људске ресурсе у вези предстојећег празника

9. новембра 2018.

Број: 189-11/18
Дана: 09.11.2018.године
Б е о г р а д

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
КАБИНЕТ МИНИТРА
ПОМОЋНИКУ МИНИСТРА
Г-ђи Катарини Томашевић

ПРЕДМЕТ: Рад на дан празника који није радни дан

Веза: Ваш допис 08 број: 114/2018 од 08.11.2018 године.

У вези Вашег дописа горњи број којим сте нас, као и запослене обавестили о тумачењу рада на дан празника који није радни дан, обавештавамо Вас да нисмо сагласни са Вашим тумачењем рада на дан 12.11.2018.године (који је нерадан јер државни празник пада у недељу) којим се ускраћује право на увећану зараду.
Независни синдикат полиције инсистира на промени Вашег става и тражи да они који буду радили у понедељак 12.11.2018.године остваре право на увећану зараду и буду плаћени исто као и они који то право остварују радом у недељу 11.11.2018.године, јер је у супротности са ранијим договорима и поступањима.

У прилог нашем ставу иде и Ваш допис 08 број: 17/2018 од 17.05.2016.године (који Вам шаљемо у прилогу) када сте недвосмислено дали тумачење да се и онима који су радили у среду 03.05.2016.године рачуна рад на дан државног празника који је нерадан дан.

С поштовањем,

БВ

Прилог: као у тексту

НЕЗАВИСНИ СИНДИКАТ ПОЛИЦИЈЕ
Председавајући Председништва
Велимир Лукић

Корисни линкови