• 30 januara, 2020
  • 425

Preporuke i zaključci sa sastanka komisije za praćenje PKU

Preporuke i zaključci sa sastanka komisije za praćenje PKU

Komisija za praćenje Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike, obrazovana Rešenjem Kabineta ministra 01 broj: 1 1867/19-3 od 03.12.2019. godine je na sednici održanoj 18.12.2019. godine, u zgradi „Palata Srbija“, sa početkom u 10,00 časova, postupajući po zahtevu Nezavisnog sindikata policije od 11.10.2019. godine, za tumačenjem i premenom odredbi iz čl. 9 i čl. 20. stav 1. tačka 14) i 17) Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike, donela je sledeće

preporuke i zaključke

  1. Član 20. stav 1. tačka 14. Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike- pravo na plaćeno odsustvo u slučaju rekreativnog odmora u organizaciji reprezentativnih sindikata,

Komisija daje sledeću

preporuku

Prilikom ostvarivanja prava na plaćeno odsustvo povodom rekreativnog odmora u organizaciji reprezentativnih sinidkata potrebno je zaposlenima omogućiti ostvarivanje navedenog prava parcijalno, odnosno u delovima ali ne više od 5 (pet) dana u toku kalendarske godine, uz obavezu rukovodioca da vodi evidenciju korišćenja plaćenog odsustva po ovom osnovu, kako prilikom ostvarivanja ovog prava ne bi došlo do prekoračenja u broju dana.

  1. Član 20. stav 1. tačka 17. Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike- pravo na plaćeno odsustvo u slučaju obavljanja ličnih poslova,

Komisija daje sledeću

preporuku

Pravo na plaćeno odsustvo u slučaju obavljanja „ličnih poslova” se može iskoristiti parcijalno, odnosno u delovima ali ne više od 2 (dva) dana u toku kalendarske godine, uz obavezu rukovodioca da vodi evidenciju korišćenja plaćenog odsustva po ovom osnovu, kako prilikom omogućavanja ostvarivanja ovog prava ne bi došlo do prekoračenja u broju dana.

  1. član 9. Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike – obračunavanja časova prekovremenog rada,

Komisija donosi

zaključak

Nakon sagledavanja svih činjenica i detaljne analize dosadašnjeg postupanja u pogledu načina obračunavanja i isplate časova prekovremenog rada, potrebno je da stručna služba pripremi instruktivni akt, kojim bi se obavestile sve organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova o načinu postupanja u navedenoj materiji a radi jednoobrazne primene normi Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike. U okviru tačke razno Komisija donosi

zaključak

Da se na intra-net stranici Ministarstva unutrašnjih poslova na postojećem linku Komisije za praćenje primene Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike objave: Rešenje o obrazovanju Komisije za praćenje primene Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike, Poslovnik o radu Komisije i sve odluke koje budu donete u periodu trajanja mandata Komisije.

Rukovodilac Komisije Pomoćnik direktora policije General policije Slobodan Malešić

Slične vesti

Objavljen konkurs za upis na Kriminalističko-policijsku akademiju

Objavljen konkurs za upis na Kriminalističko-policijsku akademiju

Konkurs za upis na Kriminalističko-policijsku akademiju :https://www.kpu.edu.rs/cms/upis/drugi-stepen/7695-2022  https://www.kpu.edu.rs/cms/upis/doktorske-studije/7696-2022-2023
Sportske igre u mestu Rimske Toplice i Radeče

Sportske igre u mestu Rimske Toplice i Radeče

U periodu od 15.09. do 17.09.2022.godine u organizaciji Policijskog sindikata Slovenije održane…
Uspeh na Tribalion trci na Zlatiboru

Uspeh na Tribalion trci na Zlatiboru

U subotu 17.09.2022. godine na Torniku na Zlatiboru, održan je 8. Tribalion,…