06.12.2020

Представници НСП и ПСС за израду новог ПКУ

4. априла 2014.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Посебна радна група за учешће у преговорима са синдикалним организацијама у МУП-у ради закључења новог колективног уговора за полицијске службенике Руководиоцу, господину Жељку Веселиновићу.

znacka-ministarstvo-velikansp_logo_blogo-pss

Поштовани,

у духу постулата синдикализма – заштите права радника, али и норми из позитивно – правних прописа и преузетих уговорних, споразумних обавеза из Закона о раду, аката Међународне организације рада, Конвенција о синдикалним слободама и заштити синдикалних права, Посебног колективног уговора за полицијске службенике, Статута Независног синдиката полиције и Полицијског синдиката Србије и самог Споразума о сарадњи два репрезентативна синдиката у Министарству унутрашњих послова на пољу заштите права радника приликом доношења новог колективног уговора за полицијске службенике;
достављамо Вам обједињену листу представника НСП-а и ПСС-а који ће активно
учествовати у Посебној радној групи, приликом израде новог Посебног колективног уговора за полицијске службенике

Представници НСП-а:
Велимир Лукић
Милан Марковић
Дарко Стојановић
Велимир Барбулов
Александар Симић
Снежана Брежњак Филиповић
Братислав Јанковић
Желимир Попић
Данило Богдановић
Адв. Срећко Митрић

Представници ПСС-а:
Вељко Мијаиловић
Владимир Павићевић
Миодраг Антонић
Зоран Андријевић
Миленко Божичковић
Веселин Сарић
Иван Јовановић
Милан Спасић
Драган Палачковић
Милан Дракулић
Адв. Зоран Лончар
Адв. Мирослав Васић
Адв. Александар Ћурчић

Јединство и слога на пољу борбе за права радника морају бити полазна тачка рада свих одговорних синдиката.

У Београду, ОЗ.О4.2014. године

Председавајући председништва
Независног синдиката полиције
Велимир Лукић

Председник
Полицијског синдиката Србије
Вељко Мијаиловић

PDF-dokument

Корисни линкови